တိုၼ်းတေပဵၼ်ၽြႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

"ၶႅၼ်းတေႃႈပႆတဝ်ႈၶဝ်ႈမႃးသေၵမ်းတီႈၶႃႈ၊ မူႇၸုမ်းလုမ်းလၢင်းႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁပ်ႉႁူမ်ၸူၸမ်းတွၼ်ႈ ဝႆႉၵွမ်းၼွမ်းႁူဝ်ထိုင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႇပင်ႇၵရႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် သမ်ႇမႃႇသမ်ႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼၼ်ႉ တီႈၶႃႈဢေႃႈ" ဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉပၢဝ်ႇဝႃႈၼႆႉသေ ႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တီႇပင်ႇၵရႇ၊ ဢၼ်ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ လုမ်းလၢင်းမၢးပဵၼ်ယိုတ်ႈပဵၼ်သၢႆ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈရသေး သုမေႇထႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းပရမ်ႇမၼ ပုၼ်ႇၼၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈသေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႄးသိူဝ်ႇပၼ်တၢင်း တႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တေပႆႇတဝ်ႈ ယေႃးၶိင်းမႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွတ်းတွၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇတၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ တႃႇတေထူမ်သၢႆးသႂ်ႇ လူဝ်ႇထႅင်ႈမွၵ်ႈၸူဝ်ႈၵူၼ်းၼိုင်ႈ၊ သင်ဝႃႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပႆတဝ်ႈၽႅဝ်မႃး တီႈပွတ်းတွၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႆႇလႆႈသိူဝ်ႇၼၼ်ႉၸိုင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတေႈလႆႈပႆၶဝ်ႈၼႂ်းဢုင်ၵူမ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ သုမေႇထႃႇၼႆႉ ထွတ်ႇဢဝ်ၽႃႈဝဵၼ်းတူဝ်မၼ်းသေ သိူဝ်ႇသႂ်ႇၼိူဝ်ဢုင်ၵူမ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢုင်ၵူမ်ႇၼၼ်ႉ ႁႅင်ႉၼႃၼႃႇလႄႈ ၽႃႈဝဵင်းတူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူမ်ႈလႆႈဢုင်ၵူမ်ႇ၊ ပေႃးမိူၼ်ၼင် ဢုင်ၵူမ်ႇတေၵူဝ်ႈၼုၵ်းဢိူၵ်ႇသႂ်ႇတိၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈဢၼ်တေယၢင်ႈလူင်းမႃး။ ႁဵတ်းၼၼ်ယဝ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဝူၼ်ႉလႆႈသေ ၸင်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼွၼ်းဝၢင်းယဵတ်ႇသႂ်ႇ ၼိူဝ်ၽႃႈဝဵၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။

ၸဝ်ႈရသေးသုမေႇထႃႇ ဢၼ်ၼွၼ်းဝၢင်းယဵတ်ႇယူႇၼႂ်းဢုင်ႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇတႅပ်းတတ်းမၵ်းၸႂ်သၼ်ႇတိတ်းထၢၼ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈၵမ်းလဵဝ်။ ၵဝ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇၶၢမ်ႇဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈ သမ်ႇသရႃႇႁင်းၵွႆးၵေႃႉလဵဝ်၊ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူၼ်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတီႇပင်ႇၵရႃႇ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ပေႃးလႆႈဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈသမ်ႇသရႃႇ - တႅပ်းတတ်းၼင်ႇၼၼ်။

ပေႃးၽြႃးၸဝ်ႈတီႇပင်ႇၵရႃႇ ၽႅဝ်မႃးတီႈ ၸဝ်ႈရသေးသုမေႇထႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူႉလွင်ႈသၢႆငၢႆၼႂ်းၸႂ်ၸဝ်ႈရသေး ပဵၼ်သင်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈရသေးၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၵျၢင်ႉၵမ်တြႃးဝိပသ်သၼႃႇၸိုင် တေပဵၼ်ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇတီႈၼႆႈၵမ်းလဵဝ်သေ မီးပႃႇရမီႇ ဢၼ်ထႅမ်သၢင်ႈမႃးဝၼ်းလင် ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈၼႂ်းသမ်ႇသရႃႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈရသေးသုမေႇထႃႇၵေႃႈ လႆႈၸၢၼ်ႇၸၼ်ႉပႅတ်ႇဝႆႉယဝ်ႉလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈႁူႉယႂ်ႇပူၼ်ႉလေႃးၵီႇပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ ႁူႉဝႆႉလွင်ႈၼႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁူႉပွင်ႇႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တႃႇတေပဵၼ် သမ်ႇမႃႇသမ်ႉပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼႆႉ တေလႆႈထႅမ်သၢင်ႈတၢင်းလီၵုသူဝ် ဢၼ်ပိူၼ်ဢမ်ႇယိူင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ တေလႆႈလတ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းတေႃႇလၢႆၵပ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ "ၸဝ်ႈရသေးသုမေႇထႃႇၼႆႉ ထႅမ်သၢင်ႈပႃႇရမီႇၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈသေ ပေႃးထိုင်မႃး ပၢၼ်ဢၼ်တေႁိုင် သီႇသင်ႇၶေႇပၢႆၼိုင်ႈသႅၼ်ၵမ်ႇၽႃႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေပဵၼ်မႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သမ်ႇမႃႇသမ်ႇပုတ်ႉထ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ သိတ်ႉထတ်ႉထၵေႃးတမၼႆ ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ" ၸင်ႇတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ပျႃႇတိတ်ႉတ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႘၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)