ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lt

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

[[Template:{{{1}}}]] ([{{fullurl:Template:{{{1}}}|action=edit}} မူၼ်ႉမႄး]|[[Template talk:{{{1}}}|talk]]|[{{fullurl:Template:{{{1}}}|action=history}} ပိုၼ်း]|[{{fullurl:Special:Whatlinkshere/Template:{{{1}}}|limit=999}} ႁဵင်းၵွင်ႉ]|[{{fullurl:Template:{{{1}}}|action=watch}} ပႂ်ႉတူၺ်း]|သဵၼ်ႈမၢႆ)

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈတၢင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template and the other related templates listed below produce a series of links for a specified page that is generally, though not always, of the form:

Page (edit | talk | history | links | watch | logs)

The six links are:

editedit the page;
talk – access its talk page ;
history – access its edit history;
links – access the what links here feature;
watch – add the page to one's watchlist; and
log – access its logs.

The major difference between the templates is the namespace of the page to which it is applied.

တၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Namespace Link to subject page Link to talk page
General {{pagelinks|FULL PAGE NAME}}
Same as for subject page
{{ln|NAMESPACE|PAGE NAME}} {{lnt|NAMESPACE|PAGE NAME}}
Article {{la|ARTICLE}} {{lat|ARTICLE}}
Draft {{ld|DRAFT}} {{ldt|DRAFT}}
Template {{lt|TEMPLATE}} {{ltt|TEMPLATE}}
Wikipedia {{lw|PAGE}} {{lwt|PAGE}}
Wikipedia:Articles for deletion/ {{lafd|PAGE}}
User {{lu|PAGE}} {{lut|PAGE}}[1]
Category {{lc|PAGE}} {{lct|PAGE}}
File {{lf|FILE}} {{lft|FILE}}
Portal {{lp|PORTAL}} {{lpt|PORTAL}}
MediaWiki {{lm|MESSAGE}} {{lmt|MESSAGE}}
Help {{lh|PAGE}} {{lht|PAGE}}
Book {{lb|BOOK}} {{lbt|BOOK}}
TimedText {{lttxt|TIMEDTEXT}} {{lttxtt|TIMEDTEXT}}
Module {{lmd|MODULE}} {{lmdt|MODULE}}
  1. For a similar template for user accounts, see Template:user

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Code Result
{{pagelinks|Category:Stubs}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Pagelinks
{{pagelinks|Category talk:Stubs}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Pagelinks
{{ln|Category|Stubs}} Category:Stubs (မူၼ်ႉမႄး|talk|ပိုၼ်း|ႁဵင်းၵွင်ႉ|ပႂ်ႉတူၺ်း|သဵၼ်ႈမၢႆ)
{{lnt|Category|Stubs}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lnt
{{la|Article}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:La
{{lat|Article}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lat
{{ld|Draft}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Ld
{{ldt|Draft}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Ldt
{{lt|Deprecated template}} Template:Deprecated template (မူၼ်ႉမႄး|talk|ပိုၼ်း|ႁဵင်းၵွင်ႉ|ပႂ်ႉတူၺ်း|သဵၼ်ႈမၢႆ)
{{ltt|Deprecated template}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Ltt
{{lu|Example}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lu
{{lut|Example}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lut
{{lw|About}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lw
{{lwt|About}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lwt
{{lc|Stubs}} Category:Stubs (မူၼ်ႉမႄး|တႃႇဢုပ်ႇ|ပိုၼ်း|ႁဵင်းၵွင်ႉ|ပႂ်ႉတူၺ်း|သဵၼ်ႈမၢႆ)
{{lct|Stubs}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lct
{{lf|1944 NormandyLST.jpg}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lf
{{lft|1944 NormandyLST.jpg}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lft
{{lp|Television}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lp
{{lpt|Television}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lpt
{{lm|Common.css}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lm
{{lmt|Common.css}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lmt
{{lb|Business}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lb
{{lbt|Business}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lbt

{{subst:ln|Category|Stubs}} results (or resulted) in this code:

{{lx|1=:{{ucfirst:Category}}:|2={{ucfirst:Stubs}}|3=:Category talk|4=talk}}

Note the important colon in 1=:, unnecessary (?) for other Lx namespaces.
Substituting both Lx and Ucfirst finally arrived at (line breaks added manually):

 <span class="plainlinksneverexpand">[[:Category:Stubs]] <tt>(</tt>
 [//shn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%91%E1%81%A2%E1%81%BC%E1%80%BA%E1%82%88:Stubs&action=edit edit]<tt>|</tt>
 [[:Category talk:Stubs|talk]]<tt>|</tt>
 [//shn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%81%B6%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%81%B5%E1%80%BA%E1%82%89%E1%80%90%E1%80%BD%E1%81%BC%E1%80%BA%E1%80%B8:Whatlinkshere/:Category:Stubs&limit=999 links]<tt>|</tt>
 [//shn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%91%E1%81%A2%E1%81%BC%E1%80%BA%E1%82%88:Stubs&action=history history]<tt>|</tt>
 [//shn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%B0%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%91%E1%81%A2%E1%81%BC%E1%80%BA%E1%82%88:Stubs&action=watch watch]<tt>)</tt></span>

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Internal category-link templates