ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Db

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၵဵင်ႈသႂ်]

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ (db = "delete because") ၼႆႉ ပဵၼ်ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တႅမ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈ လွင်ႈတၢင်းမၵ်းမၢႆ တီႈၵႂၢင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ (ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈမၵ်းမၢႆ တဵမ်ထူၼ်ႈတႄႉ တူၺ်း တီႈ WP:CSD ၼႆလႄႈ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ သႂ်ႇပၼ်ၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • တွၼ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ/ ဢမ်ႇမွတ်ႈပႅတ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ။ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵူဝ်းတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉလႄႈ။
  • ပေႃးၸႂ်ႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆ သပ်းလႅင်းၼႄဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ။ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၼိုင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမၼ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃး လွင်ႈသၢင်းလၢင်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်းဝႃး လူဝ်ႇတႅမ်ႈၼႄတီႈၵႂၢင်ႈ လိူဝ်သေ လွင်ႈမၵ်းမၢႆၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉလႄႈ။
  • ၸႂ်ႉ {{db|လွင်ႈတၢင်း}} သေၵေႃႈ မၼ်းတေၼႄပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေ တီႈ "ဢမ်ႇပၼ်ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း" ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၼႄပၼ် လွင်ႈတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ဝႆႉ လွင်ႈတၢင်းၼႆႉ ထႅဝ်လိၵ်ႈ "ဢမ်ႇပၼ်ဝႆႉလွင်ႈတၢင်း" ၼၼ်ႉ တေ ၼႄဝႆႉယူႇယဝ်ႉ
  • ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ် ႁဵင်းလိၵ်ႈ URL ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး မၢႆမိူၼ် ("=") သႂ်ႇတီႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၼႆ ၸႂ်ႉ ပိူင် {{db|1=လွင်ႈတၢင်း}}ၼၼ်ႉလႄႈ။
  • ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ် သဵၼ်ႈတင်ႈ ("|") သႂ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်းၼႆ ၸႂ်ႉ {{!}} ၼႆႉလႄႈ။
  • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵေႃႉသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉ {{db-author}} လႄႈ။