ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox Chinese/Korean

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ၸိုဝ်ႈ ၵၢဝ်းလီ
ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
Documentation icon ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

Template:Infobox Chinese/Korean is a template used in the implementation of:

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{header}}}
ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{header}}}
Chosŏn'gŭl
{{{hangul}}}
Hancha
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| northkorea = yes
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

Show normally hidden collapsible section[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{header}}}
ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
Revised Romanization {{{rr}}}
McCune–Reischauer {{{mr}}}
IPA {{{koreanipa}}}
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| header = 
| hangul = 
| hanja = 
| lk = 
| rr = 
| mr = 
| koreanipa = 
}}

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Test 1[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{header}}}
ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 2[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{header}}}
ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = yes
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 3[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{header}}}
ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
Revised Romanization {{{rr}}}
McCune–Reischauer {{{mr}}}
IPA {{{koreanipa}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| hide = no
| header = {{{header}}}
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

Test 4[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁင်းၵႄႇ
{{{hangul}}}
ႁင်းၸႃႇ
{{{hangul}}}
Literal meaning {{{lk}}}
{{Infobox|data1=
{{Infobox Chinese/Korean
| header = none
| hangul = {{{hangul}}}
| hanja = {{{hanja}}}
| lk = {{{lk}}}
| mr = {{{mr}}}
| rr = {{{rr}}}
| koreanipa = {{{koreanipa}}}
}}}}

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]