ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Non-free use rationale video cover

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် – non-free video cover – ၶေႃႈၽၢင်ႉ - ပွင်ႈလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈ {{{Article}}} ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ!
မႄးၵူတ်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ။ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ် သႂ်ႇပၼ်တႅတ်ႈတေႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး [[ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ|ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ၵွင်ႉပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ]] ၼၼ်ႉလႄႈ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ယိူင်းၼႄၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမွတ်ႇဝႆႉ။
လွင်ႈတၢင်း

This is the cover art of {{{Article}}}. The cover art copyright is believed to belong to the publisher of the video or the studio which produced the video.

ငဝ်ႈငႃႇ

It is believed that the cover art can or could be obtained from the publisher or studio.

ၼႃႈလိၵ်ႈ

[[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]

ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

The entire front cover. Because the image is cover art, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image.

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

Choose from: Infobox / Header / Section / Other

လွင်ႈတႅၼ်းတၢင် မီးဢမ်ႇမီး

As a video cover, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the packaging of the video would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary.

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈၼႄတၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈ

Use of the video cover in the article complies with Wikipedia non-free content policy and fair use under United States copyright law as described above.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}|{{{Article}}}]]//shn.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%81%B5%E1%80%BA%E1%82%89:Non-free_use_rationale_video_cover


Documentation icon ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[သၢင်ႈ]