ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Tick

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

checkY

Documentation icon ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၵဵင်ႈသႂ်]

This template inserts a green tick (check mark) inline in the text. It is often used as the opposite of {{Cross}}.

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template inserts an inline green tick or check () image, indicating agreement (or other affirmatives: acceptance, completion, etc.). It is not for use in articles.

The tick image defaults to 20px in size. To change the size, call with a pixel value as an argument, such as:

{{tick|30}}

The |color= or |colour= parameter can be used to change the color of the :

color codes output notes
green grn gn Yes check.svg the default
lightgreen lgreen lgrn lgn Light green check.svg
red rd r Red check.svg
darkred dkred drd dr Check-188-25-49-red.svg
pink pnk pk Pink check.svg
orange or o Check.svg
yellow yel y Yellow check.svg
blue blu u Check-blue.svg
lightblue lblue lblu lb Cornflower blue check.svg
cyan cy c B-check.svg
purple pur pu Purple check.svg
brown brn bn Svg check.svg
black blk k Black check.svg
grey gray gry gy SemiTransBlack v.svg is actually semi-transparent

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Tick

A template that inserts a green (by default) tick (check mark) inline in the text

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Size1

Sets the size of the tick mark

Default
20
Numberoptional
Colorcolor colour

Sets the color of the tick mark

Default
green
Stringoptional

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Check and cross marks
Check marks Cross marks
{{tick}} = {{tick|20}}
{{tick|colour=purple}}
{{tick|color=cyan}}
{{check mark}}
checkY
checkY
checkY
checkYFile:Symbol confirmed gray.png
{{cross}} = {{cross|20}}
{{Cross|colour=orange}}
{{Cross|color=black}}
☒N
☒N
☒N
{{aye}} and {{Y}} Green tickY {{nay}} and {{N}} Red XN
{{ya}} Yes {{na}} No
{{check mark-n}} YesY {{x mark-n}} NoN
{{y&}} {{n&}}
{{Chk}}    
{{yeac}} Green checkmarkY {{nayc}} Red X symbolN
{{yeag}} Gray check markYg {{nayg}} Gray X symbolNg
{{Mby}} Orange tickY    
{{checked box}}
{{ticked box}}
checked box {{unchecked box}}
{{unticked box}}
unchecked box
{{xed box}} X'ed box {{unexed box}} unchecked box
Other marks
{{n.b.}} Nota bene* {{hmmm}} Question?
{{bang}} exclamation mark  {{idkc}} Blue question mark?
Most of the templates above are fully sortable in a class="sortable" table (each check mark is assigned an undisplayed "Y" and each cross mark an undisplayed "N").
This list:

Inline icon templates by shape and color[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Col-float

Green check marks
Resolved {{Resolved mark large}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Implemented {{Implemented}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:PImplemented {{PImplemented}}
Resolved {{Resolved mark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Accepted {{Accepted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Agree {{Agree}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Approved {{Approved}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Checked2 {{Checked2}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Verified {{Verified}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Conditional yes {{Conditional yes}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Confirmed {{Confirmed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Confirmed-nc {{Confirmed-nc}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Tallyho {{Tallyho}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Blockedtaggedclosing {{Blockedtaggedclosing}}
checkY {{Tick}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Helped {{Helped}}
 Done {{Done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Donetask {{Donetask}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unprod {{Unprod}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Autp {{Autp}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Responded {{Responded}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Merge done {{Merge done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Marked {{Marked}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Done-t {{Done-t}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Yes check {{Yes check}}
{{Y&}}
Green checkmarkY {{Yeac}}
Gray check markYg {{Yeag}}
Cross marks
☒N {{Xmark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Expired {{Expired}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deleted {{Deleted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done {{Not done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done empty request {{Not done empty request}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done unclear {{Not done unclear}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done not likely {{Not done not likely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stale-small {{Stale-small}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Smallrejected {{Smallrejected}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:X mark {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No mark {{No mark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No pass {{No pass}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done-t {{Not done-t}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Fail {{Fail}}
{{N&}}
NoN {{X mark-n}}
X'ed box {{Xed box}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cancelled {{Cancelled}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deleted-image {{Deleted-image}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Already declined {{Already declined}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Opblocked {{Opblocked}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:User-blocked {{User-blocked}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Notabug {{Notabug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Notfixed {{Notfixed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Won't fix {{Won't fix}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Withdraw {{Withdraw}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nojoy {{Nojoy}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unrelated {{Unrelated}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Off-topic talk {{Off-topic talk}}
Red X symbolN {{Nayc}}
Gray X symbolNg {{Nayg}}
Black check marks
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Already done {{Already done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Resolved1 {{Resolved1}}
YesY {{Check mark-n}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Checked {{Checked}}
checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Yellow tick {{Yellow tick}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Half done {{Half done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Partly done {{Partly done}}
Blue check marks
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Semi-done {{Semi-done}}
Fixed {{Fixed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug pending {{Bug pending}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug resolved {{Bug resolved}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Blockedandtagged {{Blockedandtagged}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Blockedwithouttags {{Blockedwithouttags}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Socks tagged {{Socks tagged}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No tags {{No tags}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Ipbedone {{Ipbedone}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:IPblock {{IPblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Pblock {{Pblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Psblock {{Psblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Rblock {{Rblock}}
Minus sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Close {{Close}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Denied {{Denied}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Disagree {{Disagree}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unapproved {{Unapproved}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NotBug {{NotBug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Invalid {{Invalid}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Declined {{Declined}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No action {{No action}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nocomment {{Nocomment}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unnecessary {{Unnecessary}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nc {{Nc}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Removed {{Removed}}

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Col-float-break

Plus sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Added {{Added}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Posted {{Posted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Works for me {{Works for me}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Passed {{Passed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Likely {{Likely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Highly likely {{Highly likely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Endorse {{Endorse}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Decline {{Decline}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Decline-IP {{Decline-IP}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cu-endorsed {{Cu-endorsed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cudecline {{Cudecline}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Delisted {{Delisted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Inconclusive {{Inconclusive}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug closed {{Bug closed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug new {{Bug new}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Deferred {{Deferred}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferblack {{Deferblack}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Defermetablack {{Defermetablack}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferrsn {{Deferrsn}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferspam {{Deferspam}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferspambot {{Deferspambot}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:PendingRequest {{PendingRequest}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:GAOnHold {{GAOnHold}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:On hold {{On hold}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reviewing request {{Reviewing request}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Await {{Await}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Later {{Later}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Tobedone {{Tobedone}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Discussing {{Discussing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Doing {{Doing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Isdoing {{Isdoing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Started {{Started}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Inprogress {{Inprogress}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Checking {{Checking}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reviewing {{Reviewing}}
Note mark
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
မၢႆတွင်း: {{A note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Administrator note {{Administrator note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:High priority {{High priority}}
Nota bene* {{N.b.}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Urgent {{Urgent}}
exclamation mark  {{Bang}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Archive now {{Archive now}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bureaucrat note {{Bureaucrat note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:CUnote {{CUnote}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Comment {{Comment}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Remind {{Remind}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Remark {{Remark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk-Note {{Clerk-Note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Renamer note {{Renamer note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
Question mark
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Suggestion {{Suggestion}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Maybe-t {{Maybe-t}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Maybe-i {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Question mark {{Question mark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done for now {{Not done for now}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not sure {{Not sure}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Notsure {{Notsure}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Investigating {{Investigating}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Question {{Question}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Question {{Question|label=foo}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:MoreInfo {{MoreInfo}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug feedback {{Bug feedback}}
Blue question mark? {{Idkc}}
Bulb
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bulb {{Bulb}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bulb2 {{Bulb2}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Idea {{Idea}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thank you {{Thank you}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thank you very much {{Thank you very much}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:You're welcome {{You're welcome}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Sorry {{Sorry}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thank {{Thank}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:WikiThanks {{WikiThanks}}
Thumb sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thumbs down {{Thumbs down}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thumbs up {{Thumbs up}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:(y) {{(y)}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:(n) {{(n)}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Great {{Great}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Like {{Like}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Dislike {{Dislike}}

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Col-float-end

Others[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Awaiting {{Awaiting}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Buttinsky {{Buttinsky}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Commentvote {{Commentvote}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug dupe {{Bug dupe}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NewBug {{NewBug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:BugFixed {{BugFixed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ProposalOutOfScope {{ProposalOutOfScope}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Moved to commons {{Moved to commons}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Orz {{Orz}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Possibly {{Possibly}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Read {{Read}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Redflag {{Redflag}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reverted {{Reverted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Rimshot {{Rimshot}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Twomanrule {{Twomanrule}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:UnderReview {{UnderReview}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Facepalm {{Facepalm}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Scissors {{Scissors}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Self-trout {{Self-trout}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Self-whale {{Self-whale}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Sent {{Sent}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Snow {{Snow}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stale GAN {{Stale GAN}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:SULcheck {{SULcheck}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ToDo {{ToDo}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Undone {{Undone}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Uploaded {{Uploaded}}
red-outlined triangle containing exclamation point Warning {{Warnsign}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Withdrawn {{Withdrawn}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Working {{Working}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Completed {{Completed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Sblock {{Sblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Possible {{Possible}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Impossible {{Impossible}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Possilikely {{Possilikely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unlikely {{Unlikely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Replaced {{Replaced}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Duck {{Duck}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Megaphoneduck {{Megaphoneduck}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Megaphoneduck {{Megaphoneduck|ultimate}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk Request {{Clerk Request}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Relisted {{Relisted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nosleepers {{Nosleepers}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Behaviour {{Behaviour}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:GlobalLocksRequested {{GlobalLocksRequested}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:StaleIP {{StaleIP}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:8ball {{8ball}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Crystalball {{Crystalball}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Fishing {{Fishing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Pixiedust {{Pixiedust}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Shrug {{Shrug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lenny {{Lenny}}

Multi-sign templates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The following templates implement several icons:

Others[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]