ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:X mark-n

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

NoN

Documentation icon ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • This {{X mark-n}} symbol is known as "X mark" or "Cross mark".

Result :

  • This NoN symbol is known as "X mark" or "Cross mark".

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Check and cross marks
Check marks Cross marks
{{tick}} = {{tick|20}}
{{tick|colour=purple}}
{{tick|color=cyan}}
{{check mark}}
checkY
checkY
checkY
checkYFile:Symbol confirmed gray.png
{{cross}} = {{cross|20}}
{{Cross|colour=orange}}
{{Cross|color=black}}
☒N
☒N
☒N
{{aye}} and {{Y}} Green tickY {{nay}} and {{N}} Red XN
{{ya}} Yes {{na}} No
{{check mark-n}} YesY {{x mark-n}} NoN
{{y&}} {{n&}}
{{Chk}}    
{{yeac}} Green checkmarkY {{nayc}} Red X symbolN
{{yeag}} Gray check markYg {{nayg}} Gray X symbolNg
{{Mby}} Orange tickY    
{{checked box}}
{{ticked box}}
checked box {{unchecked box}}
{{unticked box}}
unchecked box
{{xed box}} X'ed box {{unexed box}} unchecked box
Other marks
{{n.b.}} Nota bene* {{hmmm}} Question?
{{bang}} exclamation mark  {{idkc}} Blue question mark?
Most of the templates above are fully sortable in a class="sortable" table (each check mark is assigned an undisplayed "Y" and each cross mark an undisplayed "N").
This list:

Inline icon templates by shape and color[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Col-float

Green check marks
Resolved {{Resolved mark large}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Implemented {{Implemented}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:PImplemented {{PImplemented}}
Resolved {{Resolved mark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Accepted {{Accepted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Agree {{Agree}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Approved {{Approved}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Checked2 {{Checked2}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Verified {{Verified}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Conditional yes {{Conditional yes}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Confirmed {{Confirmed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Confirmed-nc {{Confirmed-nc}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Tallyho {{Tallyho}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Blockedtaggedclosing {{Blockedtaggedclosing}}
checkY {{Tick}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Helped {{Helped}}
 Done {{Done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Donetask {{Donetask}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unprod {{Unprod}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Autp {{Autp}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Responded {{Responded}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Merge done {{Merge done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Marked {{Marked}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Done-t {{Done-t}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Yes check {{Yes check}}
{{Y&}}
Green checkmarkY {{Yeac}}
Gray check markYg {{Yeag}}
Cross marks
☒N {{Xmark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Expired {{Expired}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deleted {{Deleted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done {{Not done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done empty request {{Not done empty request}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done unclear {{Not done unclear}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done not likely {{Not done not likely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stale-small {{Stale-small}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Smallrejected {{Smallrejected}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:X mark {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No mark {{No mark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No pass {{No pass}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done-t {{Not done-t}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Fail {{Fail}}
{{N&}}
NoN {{X mark-n}}
X'ed box {{Xed box}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cancelled {{Cancelled}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deleted-image {{Deleted-image}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Already declined {{Already declined}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Opblocked {{Opblocked}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:User-blocked {{User-blocked}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Notabug {{Notabug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Notfixed {{Notfixed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Won't fix {{Won't fix}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Withdraw {{Withdraw}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nojoy {{Nojoy}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unrelated {{Unrelated}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Off-topic talk {{Off-topic talk}}
Red X symbolN {{Nayc}}
Gray X symbolNg {{Nayg}}
Black check marks
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Already done {{Already done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Resolved1 {{Resolved1}}
YesY {{Check mark-n}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Checked {{Checked}}
checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Yellow tick {{Yellow tick}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Half done {{Half done}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Partly done {{Partly done}}
Blue check marks
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Semi-done {{Semi-done}}
Fixed {{Fixed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug pending {{Bug pending}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug resolved {{Bug resolved}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Blockedandtagged {{Blockedandtagged}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Blockedwithouttags {{Blockedwithouttags}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Socks tagged {{Socks tagged}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No tags {{No tags}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Ipbedone {{Ipbedone}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:IPblock {{IPblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Pblock {{Pblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Psblock {{Psblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Rblock {{Rblock}}
Minus sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Close {{Close}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Denied {{Denied}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Disagree {{Disagree}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unapproved {{Unapproved}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NotBug {{NotBug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Invalid {{Invalid}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Declined {{Declined}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:No action {{No action}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nocomment {{Nocomment}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unnecessary {{Unnecessary}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nc {{Nc}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Removed {{Removed}}

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Col-float-break

Plus sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Added {{Added}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Posted {{Posted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Works for me {{Works for me}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Passed {{Passed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Likely {{Likely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Highly likely {{Highly likely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Endorse {{Endorse}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Decline {{Decline}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Decline-IP {{Decline-IP}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cu-endorsed {{Cu-endorsed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cudecline {{Cudecline}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Delisted {{Delisted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Inconclusive {{Inconclusive}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug closed {{Bug closed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug new {{Bug new}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Deferred {{Deferred}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferblack {{Deferblack}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Defermetablack {{Defermetablack}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferrsn {{Deferrsn}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferspam {{Deferspam}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferspambot {{Deferspambot}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:PendingRequest {{PendingRequest}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:GAOnHold {{GAOnHold}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:On hold {{On hold}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reviewing request {{Reviewing request}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Await {{Await}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Later {{Later}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Tobedone {{Tobedone}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Discussing {{Discussing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Doing {{Doing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Isdoing {{Isdoing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Started {{Started}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Inprogress {{Inprogress}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Checking {{Checking}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reviewing {{Reviewing}}
Note mark
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
မၢႆတွင်း: {{A note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Administrator note {{Administrator note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:High priority {{High priority}}
Nota bene* {{N.b.}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Urgent {{Urgent}}
exclamation mark  {{Bang}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Archive now {{Archive now}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bureaucrat note {{Bureaucrat note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:CUnote {{CUnote}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Comment {{Comment}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Remind {{Remind}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Remark {{Remark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk-Note {{Clerk-Note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Renamer note {{Renamer note}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
Question mark
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Suggestion {{Suggestion}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Maybe-t {{Maybe-t}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Maybe-i {{Maybe-i}}
Question? {{Qmark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Question mark {{Question mark}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not done for now {{Not done for now}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Not sure {{Not sure}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Notsure {{Notsure}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Investigating {{Investigating}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Question {{Question}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Question {{Question|label=foo}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:MoreInfo {{MoreInfo}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug feedback {{Bug feedback}}
Blue question mark? {{Idkc}}
Bulb
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bulb {{Bulb}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bulb2 {{Bulb2}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Idea {{Idea}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thank you {{Thank you}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thank you very much {{Thank you very much}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:You're welcome {{You're welcome}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Sorry {{Sorry}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thank {{Thank}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:WikiThanks {{WikiThanks}}
Thumb sign
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thumbs down {{Thumbs down}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Thumbs up {{Thumbs up}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:(y) {{(y)}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:(n) {{(n)}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Great {{Great}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Like {{Like}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Dislike {{Dislike}}

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Col-float-end

Others[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Awaiting {{Awaiting}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Buttinsky {{Buttinsky}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Commentvote {{Commentvote}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Bug dupe {{Bug dupe}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:NewBug {{NewBug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:BugFixed {{BugFixed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ProposalOutOfScope {{ProposalOutOfScope}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Moved to commons {{Moved to commons}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Orz {{Orz}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Possibly {{Possibly}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Read {{Read}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Redflag {{Redflag}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reopened {{Reopened}}
@Example: {{Reply to}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reverted {{Reverted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Rimshot {{Rimshot}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Twomanrule {{Twomanrule}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:UnderReview {{UnderReview}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Facepalm {{Facepalm}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Scissors {{Scissors}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Self-trout {{Self-trout}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Self-whale {{Self-whale}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Sent {{Sent}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Snow {{Snow}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stale GAN {{Stale GAN}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:SULcheck {{SULcheck}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ToDo {{ToDo}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Undone {{Undone}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Uploaded {{Uploaded}}
red-outlined triangle containing exclamation point Warning {{Warnsign}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Withdrawn {{Withdrawn}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Working {{Working}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Completed {{Completed}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Sblock {{Sblock}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Possible {{Possible}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Impossible {{Impossible}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Possilikely {{Possilikely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Unlikely {{Unlikely}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Replaced {{Replaced}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Duck {{Duck}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Megaphoneduck {{Megaphoneduck}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Megaphoneduck {{Megaphoneduck|ultimate}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Clerk Request {{Clerk Request}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Relisted {{Relisted}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Nosleepers {{Nosleepers}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Behaviour {{Behaviour}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:GlobalLocksRequested {{GlobalLocksRequested}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:StaleIP {{StaleIP}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:8ball {{8ball}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Crystalball {{Crystalball}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Fishing {{Fishing}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Pixiedust {{Pixiedust}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Shrug {{Shrug}}
ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lenny {{Lenny}}

Multi-sign templates[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The following templates implement several icons:

Others[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]