ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၵူၼ်းၽူႈၸဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၽူႈၸဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း မျၼ်ႇမႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၵူၼ်းၽူႈၸဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း မျၢၼ်ႇမႃႇ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။