မၢတ်ႉၶျ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး မၢၶျ်ႉ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Jump to navigation Jump to search


မၢတ်ႉၶျ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် တီႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း Gregorian လႄႈ Julian ယဝ်ႉ။

ဝၼ်းပွႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 1[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 2[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 3[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 8[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 15[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


မၢတ်ႉၶျ် 20[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 21[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 22[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 23[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 24[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • ဝၼ်းတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ - World Tuberculosis Day
  • ဝၼ်းလွင်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶွင်ႈမၢပ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၺႃးလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ

မၢတ်ႉၶျ် 25[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢတ်ႉၶျ် 27[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဝၼ်းသုၵ်း ဝူင်ႈထီႉသၢမ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ငဝ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
ၵႂႃႇၸူး လိူၼ်ဢေႇပရႄႇလိူၼ်ဢင်းၵိတ်ႉ
ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မၢတ်ႉၶျ် ဢေႇပရႄႇ
မေႇ ၵျုၼ်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ
သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ