လွင်ႈဢူတ်းယိူၼ်ႉၶႂၢင်းလွတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၸႂ်ၼိမ်မၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ပၼ်ႇထုလမၼ်ႇလရႃႇၸၵုမႃႇရၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းလဵၵ်ႉၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်တင်း ပသေႇၼတီႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ပိုၼ်ႉႁူႉတၢင်းမေႃမႃးတီႈ တၵ်ႉၵသီႇလႃႇတင်းသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်း မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃးသလၼႆႉ ႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃးသလပသေႇၼတီႇသေ ၸင်ႇဢဝ်ႁၢင်ႈႁေႃဢၢပ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း။

ပၼ်ႇထုလၼႆ့ ပဵၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇပၢႆးသိုၵ်းလႄႈ ပသေႇၼတီႇၸင်ႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် တႃႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႅတ်းၽၢႆတႄႉတႄႉ။

ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်မႃး ၽၢႆႇထတ်းသိၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈထတ်းသိၼ်ၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈသေ ၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ယိၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၶီၸႂ်မႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉ။ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်တိူင်ႇလဝ်ႈမႃးထိုင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈ ၸင်ႇပူတ်းတႃၶုၼ် ၽူႈထတ်းသိၼ်သေ ႁႂ်ႈပၼ်ႇထုလဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈထတ်းသိၼ်။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ ၽူႈထတ်းသိၼ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ် ပၼ်ႇထုလလႃးလႃး။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပႂ်ႉတိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ လၢတ်ႈလွင်ႈပၼ်ႇထုလဢမ်ႇလီတီးၶုၼ်ႁေႃၶမ်းယူႇယဝ်ႉ။ "မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးမႃႇမီးႁႅင်းလူင်ဢေႃႈ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ႓႒ ၵေႃႉၵေႃႈ မီးမႃႇမီးႁႅင်းမိူၼ်ၼင်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ မီးဢေႃးၸႃႇဢႃႇၼႃႇၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸဝ်ႈႁဝ်းတႄႉတႄႉ။ ၸၢင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တေၸၢင်ႈၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈႁဝ်းယဝ်ႉ ၸၢင်ႈသိမ်းဢဝ် ႁၢင်ႈႁေႃတီႈၶႃႈဢေႃႈ"။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ၵႂၢမ်းသေႃႇသူၼ်းသေ ၸင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ပၼ်ႇထုလၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း ယုင်ႈယၢင်ႈၼႆသေလႄႈ ၸင်ႇၸႂ်ႉပၼ်ႇထုလလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ႓႒ ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႈလႅၼ်လိၼ်၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းယမ်ႇယမ်ၸႂ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈၶဝ်ပေႃႈလုၵ်ႈတင်းသဵင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်ႇလိၵႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်းပၼ်ႇထုလသမ်ႉပၢင်းၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ် ၵိၼ်းသွမ်း။ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ် ယေႃးၶိင်းၽႅဝ်မႃးသေ ၸင်ႇၸဵၼ်းယိုၼ်ႈသွမ်းပၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဵၼ်းယိုၼ်ႈသွမ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸွႆႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မေႃႈၼိူၺ်း(ထေႃးပၢတ်ႈ)လုတ်ႈတူၵ်းမိုဝ်းမၼ်းသေ လႅဝ်ၵႂႃႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇလူင်တူၼ်ၼိုင်ႈၸင်ႇဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၵွပ်ႈလွင်ႈၼႆႉ၊ မေႃႈၼၼ်ႉ မီးသၽေႃးမေႃလႅဝ်လႄႈ ဝၢႆးၼႆႉမႃးၵေႃႈ တေလႅဝ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇၼၼ် မၼ်ႇလိၵႃႇၵေႃႈၸင်ႇဝႃႈ "ၸဝ်ႈႁဝ်းတီႈၶႃႈ ယွၼ်ႉမေႃလႅဝ်ၵႂႃႇၵွႆးသေ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ တေလႆႈပဵၼ်တၢင်းၸႂ်ဢမ်ႇလီၶႃႈလႃႇ၊ မိူဝ်ႈၵႆႈဢွၼ်ႇၼႆႉၵွႆး ၶႃႈႁဝ်းလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇလုၵ်ႈၽႃၽႄၶႃႈ ဢၼ်လႆႈပႃးတွင်ႈ ႑႖ ပွၵ်ႈသေ ၵိူတ်ႇလဵင်ႉယႂ်ႇမႃးလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းၶႃႈႁႅမ်ယဝ်ႉလူႉတၢႆသဵင်ႈမူတ်းဢေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶႃႈယင်းဢမ်ႇပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီၶႃႈ" ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မၼ်ႇလီၵႃႇၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၼွင်ႉသႃႇဝၵၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇပၺ်ႇၺႃႇဝိပသ်သၼႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႄႈထူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢွၼ်ႇၵွႆး ယင်းဢမ်ႇတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈသင်၊ ပဵၼ်ၽူႈဢၼ်ပၺ်ႇၺႃႇမၼ်ႈၵိုမ်းသေ မီးလွင်ႈဢူတ်းယိူၼ်ႉၶႂၢင်းလွတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၸႂ်ၼိမ်မၼ်ႈမၼ်းၼၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။

မၼ်းၼၢင်းၸင်ႇၸင်ႇဝႃႈတီႈလုၵ်ႈပႂ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် မႄႈမၢႆတင်းသဵင်ႈဝႃႈ "ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢမ်ႇလီ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းမႃးလၢႆလၢႆၽဝၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃး လွင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ သူၶဝ်ၵေႃႈ ယႃႇပေပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီသေ ၼႂ်းၸႂ်သူၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်တေႃးသတေႃႇမႁႃႇရႃႇၸႃႇသေႇၼႃႇပတိၼၼ်ႉသင်ယဝ်ႉ" သင်ႇသွၼ်ၼင်ႇၼႆသေ ၸင်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇယၢၼ်မိူင်းၵေႃးသလယဝ်ႉ ႁႂ်းၶိုၼ်းမိူဝ်းယူႇမိူင်းၵိူတ်ႇၶဝ် ၵုသိၼႃႇရူင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈဝဵင်းလူင် မၼ်ႇလၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢူတ်းယိူၼ်ႉ ၶႂၢင်းလွတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၸႂ်ၼိမ်မၼ်ႈၼင်ႇၼႆၼႆႉ လီယွင်ႈဢၢမ်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႃႈလိၵ်ႈ ႗႒၊ ပပ်ႉ - ႁၢင်ႈပိုၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈ| တႅမ်ႈ - သြႃႇလူင်ဢူးၵူဝ်ႇဢိင်ႇၵႃႇ (ၽူႈၼႄတြႃးဝိပသ်သၼႃႇလုမ်ႈၾႃႉ)