သလၢႆးလႅင်လွႆ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
သလၢႆးလႅင်လွႆ
Salai Lian Luai
ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
မၢၶျ်ႉ 30၊ 2016 (2016-03-30)
ၵေႃႉလိူၵ်ႈၵဵပ်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ
ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ႁူင်းငၢႆ
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ Airibual village
ၸႄႈဝဵင်းၽလၢၼ်း
ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ
လုၵ်ႈလၢင်း သီႇၵေႃႉ
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

သလၢႆးလႅင်လွႆ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Salai Lian Luai) ၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ်ပဵၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅင်ႇၾိင်ႈမိူင်းသေ ပဵၼ်မႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်းသေ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် တီႈၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၾိင်ႈမိူင်း ၵႃႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ မႃးယဝ်ႉ။

မၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼင်ႇၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်ၾိင်ႈမိူင်း တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃး တီႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၾိင်ႈမိူင်း တီႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတူပ်းမိုဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 2015 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ ၂ ၸႄႈဝဵင်းၽလၢၼ်း သေ လႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း မႃးသေ လႆႈၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၼင်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈမႂ်ႇ တီႈပႃႇတီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉသေ လႆႈဢွင်ႇပႄႉမႃးယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သလၢႆးလႅင်လွႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶျၢင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇယဝ်ႉ။[2]


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]