Jump to content

ဢေးၸၢၼ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တွၵ်ႇတႃႇ
ဢူးဢေးၸၢၼ်ႇ
ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
တႄႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
2017 မၢတ်ႉၶျ် 1
ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ
ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈ (1954-04-04) ဢေႇပရႄႇ 4၊ 1954 (ဢႃႇယု 70)
ဝဵင်းမူႉတူင်ႇၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ
ၵေႃႉၵူႈ တေႃႇၶိၼ်ႇဢေးမူႇ
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ M.B.,B.S
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃ (၂) တႃႈၵုင်ႈ
ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ

တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇ (ၵိူတ်ႇ 1954 ဢေႇပရႄႇ 4) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းမွၼ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် တီႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း တႄႇဢဝ် ပီ 2017 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 1 ဝၼ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ လႄႈ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ပေႃႈ ဢူးၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ လႄႈ မႄႈ တေႃႇယိၼ်ႇမျႃႉသေ လႆႈၵိူတ်ႇမႃးတီႈ ဝဵင်းမူႉတူင်ႇ၊ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးပႆၺႃႇမႃး ၵႃႈတီႈ မူႉတူင်ႇ၊ ဝဵင်းတၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမေႃယႃ M.B.,B.S wD; ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးမေႃယႃ (၂) တႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။[1]

လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း ပႃႇတီႇဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[2] ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႆႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 1988 ၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[3]

တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 1990ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢၼ်ဢွင်ႇပႄႉမႃးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ 2015မႃးၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ မၢႆ ၂ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇသေ လႆႈဢွင်ႇပႄႉ ပဵၼ်မႃး တႅၼ်းၽွင်းတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း ဢူးမိၼ်းမိၼ်းဢူး လႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတႃႈၶုၼ် ယွၼ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေလႄႈ ဢွင်ႈတီႈၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်လွတ်ႈပဝ်ႇဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ လႆႈလဝ်ႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်သေ ပီ 2017 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 1 ဝၼ်း တီႈ ပၢင်ၵုမ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းမွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။[1][4]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]