ဢႃႇၸၺ်ႇၺ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

24 - ဢႃၸၺ်ၺၸၢတ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(ဢႃꩡၺ်ၺ = မႃႉႁတ်းႁၢၼ်) ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵေႃႈ၊ တေႃႈဢမ်ႇယွမ်းဝီႇရိယ

ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပၸ်ႉၸုပၼ်ႇဝတ်ႉထုလႄႈ ဢတိတ်ႉဝတ်ႉထုတင်းသွင်ဢၼ် ၼႂ်းꩡၢတ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ် တင်းꩡၢတ်ႈေꧤႃးꩡႃႇꩡႃႇၼီယၼၼ်ႉ တင်းသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ၶုၼ်ႁၢၼ်မႃႉလႄႈ ၶုၼ်ႁၢၼ်လေႃႉမႃႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ် လေႃႉမႃႉလႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမႃႉတူဝ်လဵဝ် ၸိူင်ႉၼင်ႇၸၢတ်ႈၽေႃးၸႃႇၸႃႇၼီႇယ ၼၼ်ႉသေ သမ်ႉပဵၼ်မႃႉသွင်တူဝ် ပီႈၼွင်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈမႃႉသွင်တူဝ်ၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉၸုမ်းႁူၵ်း ၺွပ်းတီႉဢဝ်ၶုၼ်ထီႉႁူၵ်းၼၼ်ႉ မႃႉတူဝ်ပီႈၸင်ႇၺႃးမၢတ်ႇတိူဝ်ႉၸဵပ်းၵႂႃႇသေ ဢၢင်ႈလႅၵ်ႈ လၢႆႈမႃႉတၢင်ႇတူဝ်သေတႃႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႅၵ်ႈသေ မႃႉတူဝ်ပီႈၸင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈ ၶုၼ်ႁၢၼ်လေႃႉမႃႉ ႁႂ်ႈ သိုပ်ႇၸႂ်ႉမၼ်းၵႂႃႇၼႆ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၸင်ႇလၢတ်ႈႁေႃးၵႂႃႇၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 24 - ယၻႃ ယၻႃ ယတ်ထ ယၻႃ၊ ယတ်ထ ယတ်ထ ယၻႃ ယၻႃ။

ဢႃꩡၺ်ၺေႃ ၵုရုတေ ဝေၷံ၊ ႁႃယၼ်တိ တတ်ထ ဝႃꩮဝႃ။

  • ပိၼ်ႇတႆး

ၶုၼ်ႁၢၼ်လေႃႉမႃႉ... မိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ပၢင်သိုၵ်းတီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ လႆႈမၢတ်ႇတိူဝ်ႉၸဵပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇဝႃႈ မႃႉႁတ်းႁၢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ၶတ်း ႁႅင်းပွင်ပဵၼ်လႆႈ။ တႃႇတေၶတ်းႁႅင်းပွင်ပဵၼ်ၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉ မႃႉၶုၺ်ႈမႃႉၺၢမ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ တၢင်းၶတ်းႁႅင်း ၶဝ် ယူပ်ႈယွမ်းယူႇယဝ်ႉ။ (ၵွပ်ႈၼႆ ဢဝ်လေႃႉမႃႉၼၼ်ႉ မႃးႁၢင်ႈပၼ်ၵဝ်တႃႉ)။

  • ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ ။ ။ မႃႉတူဝ်ပီႈ မႃးပဵၼ် ၽြႃး။

ၶုၼ်လူင်ၿႃႇရႃႇၼသီႇ မႃးပဵၼ် ၸဝ်ႈဢႃႇၼၼ်ႇၻႃႇ။

  • ၵၼ်သွၼ် ။ ။ (1) လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ၊ ဢဝ်ဝီႇရိယသေပၢၵ်ႈ။

(2)တေႃႇထိုင်ၸမ်တေတၢႆ ၊ ယႃႇပၼ်ႁၢႆဝီႇရိယ။

  • ပႃႇရမီႇ ။ ။ ဝီႇရိယပႃႇရမီႇ။
  • မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ ပဵၼ်“ဢတ်တသမ်မႃပၼိတ မင်ၷလႃ”။