ၵႃႇလုတႃႇယီႇ၊ ၸဝ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၵႃႇလုတႃႇယီႇၼႆႉ တင်းၼေႃႇၶမ်းၽြႃး ၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ၵိူတ်ႇႁူမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ်လႄႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၽူႈၵိူတ်ႇၽၢၵ်ႇၼေႃႇၶမ်းၽြႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉ ၶုၼ်ၸၢႆးသိတ်ႉထတ်ႉထ (ၶုၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ)မႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉလႄႈ ၽိူဝ်ႇယႂ်ႇမႃး ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလူင် သုတ်ႉထေႃးတၼ ၸင်ႇဢဝ်မၼ်းၸၢႆး ႁဵတ်းပဵၼ် ၶုၼ်ၽွင်းမိူင်း (ဢမၢတ်ႈ)ယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶုၼ်ၸၢႆးၸဝ်ႈသီႇထၢတ်ႈ ပဵၼ်ၽြႃးမႃးယဝ်ႉသေ ယူႇသဝ်းဝႆႉ တမ်ႈတီႈ မိူင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇ ဝတ်ႉဝေႇလုဝၼ်ႇၼၼ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလူင် မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈႁၼ် လုၵ်ႈၽြႃးမၼ်းလႄႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၶုၼ်ၽွင်းမိူင်းၶဝ် ၵႂႃႇၽိတ်ႈပၢင်းၽြႃး ပေႃးမီးလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽွင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈ ဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၸွမ်းလင်ၶဝ် ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၽြႃးၵေႃႈ ၵႂႃႇလႆႈတြႃး ပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလူင် ပူင်မႃးၼၼ်ႉ ဝႆႈလဝ်ႈထိုင်ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင်လႄႈ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလူင် သုတ်ႉထေႃးတၼ ၸႂ်ဢမ်ႇလီသေ ၵမ်းလိုၼ်း ၸင်ႇၸႂ်ႉၵႃႇလုတႃႇယီႇ ဢွၼ်ဢဝ် ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဵင်ၵေႃႉသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇပၢင်းၽြႃးယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၽြႃးၼႆ ၵႃႇလုတႃႇယီႇလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ရႁၢၼ်းတႃႇၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႇလုတႃႇယီႇတႄႉ ဢမ်ႇလူင်ဢမ်ႇလိုမ်းသေ ၸင်ႇဢဝ် ၵႃႇထႃႇၵႂၢမ်းဝွၵ်း 60 ႁူဝ် ၽိတ်ႈပၢင်း မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ႁႂ်ႈယေႃးၶိင်းမိူဝ်း မိူင်းၵပိလဝၢတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵႃႇထႃႇႁၵ်းသိပ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဵတ်းမၢၵ်ႇလူၺ်ႈ ၶၢဝ်းလိူၼ်သီႇမိူင်းမူဝ်းမွင် ႁဵတ်းမၢၵ်ႇလူၺ်ႈ ၼင်လိၼ်လွင်မိူင်း လွႆၵိူင်းလွႆယႆ ပႃးၸဵမ် ႁွင်ႈၼမ်ႉလႆၵတ်းလီငႅၼ်းငႅၼ်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈပၢႆးၵႅၼ်းဝူဝႃတွင်ႉလေႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မုၼ်ၶမ်းၽြႃးၸႂ်သိူဝ်းတႄႉတႄႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ၸင်ႇလုၵ်ႉမိူင်းရႃႇၸၵျူဝ်ႇ ယေႃးၶိင်းၵႂႃႇမိူင်း ၵပိလဝၢတ်ႈ ဢၼ်ၵႆယၢၼ် 60 ယူႇၸၼႃႇ။ ၵႂႃႇမိူဝ်းႁေႃးတြႃးပၼ် ၶုၼ်သႃႇၵီႇၶဝ်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵႃႇလုတႃႇယီႇၼႆႉ လွင်ႈပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵၢင်ၸႂ် တၵႃႇၶဝ် ၼပ်ႉယမ်ၽြႃးၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸုမ်ႈ ၵုလပ်ပသႃၻၵဢေတၻၵ်ယဝ်ႉ။ [1]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ ၁ (က-ကုံ)၊ နှာ ၁၈၀။