ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်း လူဝ်ႇ

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 11:39, 4 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022။ 11:39, 4 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Pages with non-numeric formatnum arguments‏‎ (1,626 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 2. ၽိုၼ်လိၵ်ႈ (documentation) Wikipedia‏‎ (920 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 3. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆ မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႅၵ်ႇဝႆႉ ပိူင်ထၢၼ်ႈ‏‎ (266 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 4. သဵၼ်ႈမၢႆ မိူင်း templates‏‎ (266 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 5. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ သဵၼ်ႈမၢႆ မိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၸိုဝ်ႈတူဝ်ယေႃႈ‏‎ (252 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 6. Image with comment templates‏‎ (210 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 7. Pages using deprecated enclose attributes‏‎ (203 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 8. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၸိူဝ်းဢိင်ဝႆႉၼိူဝ် Lua‏‎ (162 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 9. ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ဢၼ်ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇဝၼ်းၶၢဝ်း ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈး‏‎ (128 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 10. All articles with dead external links‏‎ (125 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 11. Unified table cell templates‏‎ (101 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 12. ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ထႅမ်းပလဵတ်ႉလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉ‏‎ (99 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 13. Articles with dead external links since August 2021‏‎ (97 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 14. Pages with script errors‏‎ (97 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 15. Resolution templates‏‎ (58 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 16. File message boxes‏‎ (52 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 17. Files with no machine-readable author‏‎ (48 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 18. ပွင်ႈၵႂၢမ်းပွတ်း ယူင်ႉသၢင်ႈ တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ‏‎ (47 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 19. ပွင်ႈၵႂၢမ်းပွတ်း ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တီႈဢေးသျႃး‏‎ (47 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 20. Checkmark insertion templates‏‎ (38 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 21. Templates not safe for use in citation templates‏‎ (37 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 22. ပွင်ႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဝၼ်းတီႈဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉး‏‎ (37 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 23. Documentation assistance templates‏‎ (35 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 24. SPI templates‏‎ (34 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 25. Articles using Template:Background color with invalid colour combination‏‎ (32 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 26. Templates that add a tracking category‏‎ (32 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 27. Pages with citations using unsupported parameters‏‎ (31 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 28. Documentation see also templates‏‎ (30 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 29. Myanmar political party colour templates‏‎ (29 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 30. လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလၢႆ‏‎ (29 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 31. Typing-aid templates‏‎ (28 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 32. ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႄႉၵင်ႈဝႆႉ ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ‏‎ (27 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 33. Mathematical formatting templates‏‎ (26 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 34. Template namespace templates‏‎ (24 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 35. Modules subject to page protection‏‎ (23 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 36. Wikipedia non-free files with valid backlink‏‎ (23 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 37. Internal template-link templates‏‎ (22 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 38. Wikipedia articles needing translation‏‎ (22 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 39. သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်လႆႈလၢႆ‏‎ (22 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 40. Country data templates with distinct template name‏‎ (20 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 41. Character-substitution templates‏‎ (19 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 42. Template test cases‏‎ (19 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 43. ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉ ဢႃးၵျူးမႅၼ်ႉ သွၼ်ႉၵၼ် ၵႃႈတီႈၼႂ်း လွင်ႈႁွင်ႉဢဝ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ‏‎ (19 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 44. Pages using citations with accessdate and no URL‏‎ (18 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 45. Pages with reference errors‏‎ (18 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 46. Programming typing-aid templates‏‎ (18 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 47. Rail transport templates‏‎ (18 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 48. Wikipedia bot-related templates‏‎ (18 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 49. Pages using infobox settlement with bad settlement type‏‎ (17 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)
 50. တူဝ်ယေႃႈ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၸွမ်ပိဝ်‏‎ (17 ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)