ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းႁႄႉတတ်းဝႆႉ

Jump to navigation Jump to search
သွၵ်ႈႁႃ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇႁႄႉတတ်းဝႆႉ�
ၸုမ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တီႈယိူင်း ဢႃႇယုသဵင်ႈ လွင်ႈႁႄႉတတ်း ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် ႁႄႉတတ်း ပိူင်မၵ်းမၼ်ႈ� လွင်ႈတၢင်း
10:38, 17 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2019 Sirintipattamas (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ | ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ) ဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း Praxidicae (တွၼ်ႈဢုပ်ႇ | ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ)
  • လွင်ႈမႄးထတ်း (ဢွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈတီႈ)
  • ဢိုတ်းၸႂ်ႉ ​လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ
xwiki lta, benibimo