ၾၢႆႇ ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈမႃး

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 17:47, 7 ဢေႇပရႄႇ 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

The following files are used but do not exist. Files from foreign repositories may be listed despite existing. Any such false positives will be struck out. Additionally, pages that embed files that do not exist are listed in ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းမီးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉၾၢႆႇဢၼ်လူ့လႅဝ်.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ၾၢႆႇ:Wiki letter pha.svg‏‎ (1,770 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 2. ၾၢႆႇ:Flag of Myanmar.svg‏‎ (1,766 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 3. ၾၢႆႇ:Flag of Shan.png‏‎ (1,058 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 4. ၾၢႆႇ:Shan State in Myanmar 2010.svg‏‎ (1,028 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 5. ၾၢႆႇ:Myanmar location map.svg‏‎ (1,009 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 6. ၾၢႆႇ:Red pog.svg‏‎ (1,006 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 7. ၾၢႆႇ:MyanmarShan.png‏‎ (869 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 8. ၾၢႆႇ:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (731 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 9. ၾၢႆႇ:Help-browser.svg‏‎ (100 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 10. ၾၢႆႇ:Flag of Sagaing Region (2019).svg‏‎ (99 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 11. ၾၢႆႇ:Gnome-applications-utilities.svg‏‎ (98 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 12. ၾၢႆႇ:Gnome-colors-alacarte.svg‏‎ (98 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 13. ၾၢႆႇ:Nice Cup of Tea.jpg‏‎ (98 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 14. ၾၢႆႇ:Tango Globe of Letters.svg‏‎ (98 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 15. ၾၢႆႇ:Burma Sagaing locator map.png‏‎ (96 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 16. ၾၢႆႇ:Flag of Bago Division.svg‏‎ (87 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 17. ၾၢႆႇ:Burma Bago locator map.png‏‎ (82 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 18. ၾၢႆႇ:Flag of Ayeyarwaddy Division.svg‏‎ (79 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 19. ၾၢႆႇ:MyanmarAyeyarwady.png‏‎ (75 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 20. ၾၢႆႇ:Flag of Mandalay Division.svg‏‎ (71 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 21. ၾၢႆႇ:Flag of Yangon Division.svg‏‎ (69 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 22. ၾၢႆႇ:Flag of Magway Division.svg‏‎ (68 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 23. ၾၢႆႇ:MyanmarMandalay.png‏‎ (67 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 24. ၾၢႆႇ:MyanmarMagway.png‏‎ (64 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 25. ၾၢႆႇ:MyanmarYangon.png‏‎ (64 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 26. ၾၢႆႇ:Flag of Kachin State.svg‏‎ (60 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 27. ၾၢႆႇ:MyanmarKachin.png‏‎ (57 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 28. ၾၢႆႇ:Flag of Rakhine.svg‏‎ (53 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 29. ၾၢႆႇ:En to shn.jpg‏‎ (49 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 30. ၾၢႆႇ:Burma Rakhine locator map.png‏‎ (48 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 31. ၾၢႆႇ:MyanmarBago.png‏‎ (40 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 32. ၾၢႆႇ:State seal of Myanmar.svg‏‎ (38 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 33. ၾၢႆႇ:Flag of Tanintharyi Division.svg‏‎ (37 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 34. ၾၢႆႇ:Flag of Kayin State.svg‏‎ (36 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 35. ၾၢႆႇ:Information icon4.svg‏‎ (36 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 36. ၾၢႆႇ:Commons-logo.svg‏‎ (34 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 37. ၾၢႆႇ:Flag of Mon State (2018).svg‏‎ (33 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 38. ၾၢႆႇ:MyanmarSagaing.png‏‎ (33 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 39. ၾၢႆႇ:Burma Tanintharyi locator map.png‏‎ (32 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 40. ၾၢႆႇ:Flag of Chin State.svg‏‎ (32 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 41. ၾၢႆႇ:Burma Kayin locator map.png‏‎ (31 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 42. ၾၢႆႇ:MyanmarMon.png‏‎ (31 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 43. ၾၢႆႇ:Ambox warning blue.svg‏‎ (29 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 44. ၾၢႆႇ:Burma Chin locator map.png‏‎ (29 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 45. ၾၢႆႇ:Flag of Chin State.png‏‎ (28 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 46. ၾၢႆႇ:Flag of Kayah State.svg‏‎ (25 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 47. ၾၢႆႇ:Increase2.svg‏‎ (24 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 48. ၾၢႆႇ:MyanmarKayin.png‏‎ (24 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 49. ၾၢႆႇ:MyanmarRakhine.png‏‎ (22 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 50. ၾၢႆႇ:Decrease2.svg‏‎ (21 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)