လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lifetime"

Jump to navigation Jump to search
m
rm prefix
m (4 revisions imported: Importing from Incubator)
m (rm prefix)
{{ {{{|safesubst:}}}#ifeq:{{ {{{|safesubst:}}}NAMESPACE}}|{{ {{{|safesubst:}}}ns:0}}|[[Category:{{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}uc:{{{1|}}}}}
|| UNKNOWN | MISSING = ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ပီၵိူတ်ႇ {{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}uc:{{{2|}}}}}||LIVING=(ၽူႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု)}}
| #default = Wp/shn/ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇ ပီ {{{1}}}
}}]]
[[Category:{{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}uc:{{{2|}}}}}
|| LIVING =Wp/shn/ၽူႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု
| UNKNOWN | MISSING = ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ပီသဵင်ႈၵၢမ်ႇ
| #default = ၸိူဝ်းသဵင်ႈၵၢမ်ႇ ပီ {{{2}}}

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း