လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Help pages header}} {{Shortcut|WP:FAQ}} ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈသ...")
 
 
တွၼ်ႈတႃၶေႃႈထၢမ် လႄႈ ၶေႃႈတွပ်ႇတေမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၶဝ်ႈလူတူၺ်းလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ FAQ ၼၼ်ႉၼႆ တူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:Questions]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ​ႄ
 
==ၶေႃႈထၢမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး==
===တေႁဵတ်းႁိုဝ်မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်?===
===တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်?===
===ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ မူႇလိၵ်ႈၶႃႈ ထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ?===
===တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ မူႇလိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်?===
===တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈဢၶွင်ႉၶႃႈ/တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၶွင်ၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?===
===တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိင်ဢဝ်တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
===ၽူႈလႂ်ၽႂ် တႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး===
===လုၵ်ႉတီႈၶႃႈသေ ၸွင်ႇတေၸၢင်ႈပိုင်ႈဢိင်လႆႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇၸိူဝ်း?===
===ၽူႈလႂ်ၵေႃႉပိူင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
===လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈ log in ၼၼ်ႉဢေႃႈ?===
===တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
==ၶေႃႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ၽႃႇသႃႇတႆး==

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း