ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

Jump to navigation Jump to search
 
===<span id="CREATE"></span>တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်?===
:ပေႃးဝႃႈတေသၢင်ႈ မူႇလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၼိုင်ႈႁူဝ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလူဝ်ႇလႆႈမီး ဢၶွင်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼိုင်ႈဢၼ်လႄႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ် ၵႃႈ[[WP:SIGNUP|တီႈၼႆႈ]] လႆႈယူႇၶႃႈ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ ၽွၼ်းလီ လွင်ႈသၢင်ႈဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် ၵႂႃႇလူတူၺ်းလႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ [[Help:Why create new account|ဘာကြောင့်ယွၼ်ႉသင်လႄႈ အကောင့်တစ်ခု ဖန်တီးသင့်သလဲလႆႈသၢင်ႈဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်?]]ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
:တွၼ်ႈတႃႇသၢင်ႈ မူႇလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:ပွင်ႈလိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတူၺ်း [[Wikipedia:Article wizard|Article Wizard]] ဢၼ်သၢင်ႈလႆႈမူႇလိၵ်ႈႁင်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလုၵ်ႉတီႈယူႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ တေသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:User pages#User pages and user space|တေႁဵတ်းႁိုဝ်သၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိုင်ႈဢၼ်?]]ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ [[Wikipedia:Article wizard|Article Wizard]]သေၵေႃႈ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇလႆႈၽၢင်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈပႃးထႅဝ်လိၵ်ႈ ၵုမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇၸႅင်ႈၸႅင်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။
 

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း