လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

Jump to navigation Jump to search
 
===တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈဢၶွင်ႉၶႃႈ/တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၶွင်ၶႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?===
:တွၼ်ႈတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လူတူၺ်း [[Wikipedia:Changing username]] ၼႆႉၶႃႈလႄႈ။
 
:ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈၶႃႈ။ ပေႃးမွတ်ႇပႅတ်ႈဢၶွင်ႉၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆ ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈမႃးဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ [[Wikipedia:Changing username|လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ]]လႆႈယူႇႇၶႃႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တီႈပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ {{tlc|db-user}} ၼႆႉသေၵေႃႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈယူႇ။ [[:en:Wikipedia:Right to vanish|Right to vanish]] ၼႆႉၵေႃႈၸၢင်ႈလူတူၺ်းယူႇၶႃႈ။
 
===တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိင်ဢဝ်တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
===ၽူႈလႂ်ၽႂ် တႅမ်ႈမူႇလိၵ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး===

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း