လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:FAQ"

Jump to navigation Jump to search
 
===ၽူႈလႂ်ၵေႃႉပိူင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===
:တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်း တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း လူတူၺ်းတီႈ [[Wikipedia:FAQ/Overview#ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႉပိူင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?|ၽူႈလႂ်ၽႂ်ၵေႃႉပိူင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 
===လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ မိူဝ်ႈၶဝ်ႈ log in ၼၼ်ႉဢေႃႈ?===
===တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး?===

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း