Jump to content

ပီႁူဝ်ႁဵင် 1: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "'''ပထမ ႁူဝ်ႁဵင်ပီ''' ၼႆႉ တီႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇ..."
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "'''ပထမ ႁူဝ်ႁဵင်ပီ''' ၼႆႉ တီႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇ...")
(ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ)