ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 9: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "'''8 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ''' ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵ...")
 
No edit summary
'''8ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ9''' ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇ 801 တေႃႇ 900 ယဝ်ႉ။ ဢင်းၵိတ်ႉၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၶၢမ်ႇလွင်ႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝိတ်ႉၶဵင်းၶဝ် ႁူမ်ႇငမ်းတင်းၼမ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢၼ်ဝိတ်ႉၶဵင်းၼႆယဝ်ႉ။ ဝိတ်ႉၶဵင်းၶဝ်ၼႆ့ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်ထိုင် ဢၢႆႇယႃႇလၢၼ်ႇ၊ သၵွင်ႉတလၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}
{{ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ}}
{{ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ}}
{{Stub}}
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:9ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ9]]

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း