လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 10"

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
m (Saimawnkham ၶၢႆႉယဝ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ 10 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တေႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 10: Updating Naming)
No edit summary
[[Image:East-Hem 900ad.jpg|thumb|300px|ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႇၽႃႇ ၽွင်းပွတ်းၸဝ်ႉ 10ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ10]]
 
'''10ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ10''' ၼႆႉ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ 901 တေႃႇ 1000 ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပီလိုၼ်းသုတ်းႁင်း [[1 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ]]ယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ၶိူဝ်းႁိူၼ်းသွင်ႇ ၽွင်းငမ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဢဝ်လွင်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ 10ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼႆႉ10ၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ဢၼ်ၵူၼ်းတၢႆဢေႇသေပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈပၢင်ႇသိုၵ်း ဢၼ်ႁိုင် 3000 [[ပီႇၸီႇ]]ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။<ref>democraticpeace.wordpress.com/2009/01/27/why-the-20th-century-was-the-bloodiest-of-all/</ref> ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇပၼ်ၸိၼ်ႇတၢႆးၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၸိၵ်းၽႅဝ်ၸွမ်ယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Stub}}
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:10ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ10]]

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း