လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Font"

Jump to navigation Jump to search
103.231.95.65 (ဢုပ်ႇဢူဝ်း) ၵေႃႉ ၶိုၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ 40324
(မွင်းသူပွၵ်ႈမႃး)
Tags: Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
(103.231.95.65 (ဢုပ်ႇဢူဝ်း) ၵေႃႉ ၶိုၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ 40324)
Tag: Undo
{{English}}
မွင်ၸႂ်တႄႉ
This page is about the encoding and fonts that are used on the Myanmar Wikipedia. To get started right away, just skip to [[ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Font#External links|the external links]] to download a Unicode 5.1 font, install it and join the community.
 
This page is about the encoding and fonts that are used on the Myanmar Wikipedia. To get started right away, just skip to [[ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Font#External links|the external links]] to download a Unicode 5.1 font, install it and join the community.
== Why Unicode? ==
Unicode is a standard that defines how text should be saved into data and how it is read and written. Almost every script in the world, including [[:en:Burmese script|Burmese]], is defined in the Unicode Standard. Carefully designed by experts of the field around the world, this international standard is supported by virtually all the latest platforms--not only in major [[:en:Operating System|operating systems]] like Windows, Mac, and Linux but also in OSes of mobile phones and many electronic devices. The Unicode Standard is the most well-known encoding scheme to support the largest number of scripts/languages in a single page of code. More information is available at [https://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html Unicode.org]. See [[:en:Wikipedia:Unicode|discussion on Unicode usage in Wikipedia]]. All Wikipedias, including the English language Wikipedia, use Unicode as it is [[:meta:UTF-8|Wikimedia Foundation policy]].

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း