လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Font"

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
 
== ၵွပ်ႈသင် ပဵၼ်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ? ==
ယူႇၼီႇၶူတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်လၵ်းၸဵင်ႇဢၼ်ၼိူင်ႈ ဢၼ်တမ်းဝၢင်းပၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵဵပ်းသိမ်းလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႅမ်ႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်လူၶိုၼ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈ လိၵ်ႈလၢႆးၵူႊမဵဝ်းမဵဝ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉၼႆႉ မီးဝႆႉၼင်ႇပိူင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် သၢင်ႇႁၢင်ႊတမ်းဝၢင်းမႃးလႄႈ လၵ်းၸဵင်ႇၵူႊမိူင်းမိူင်းၼႆႉၼႆႉ ယူႇတီႇပိူင်ပလႅတ်ႉၾွမ်ႉၵူႊဢၼ်ဢၼ်ၶဝ် ၸဵမ်ဢဝ် [[:en:Operating System|operating systems]]မိူၼ်ၸိူဝ်ႉၼင်ႇ ဝိၼ်းတူဝ်းၶဝ်၊ မႅၵ်ႉၶဝ်၊ လႄႈ လိၼ်းၼိၵ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵွၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပႃးထႅင်ႈ OSEs ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် လႄႈ ၶိူင်ႈၾႆးၾႃႉတင်းလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၵမ်ႉထႅမ်ႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ လၵ်းၸဵင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပိူင်ၵၢၼ်ၶူတ်ႉ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈမီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၶူတ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းၸိုင် ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ[https://www.unicode.org/standard/WhatIsUnicode.html Unicode.org]. တူၺ်းလႆႈတီႈ [[:en:Wikipedia:Unicode|discussion on Unicode usage in Wikipedia]]. တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ဢဝ်ၼႂ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉဝႆႉယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် [[:meta:UTF-8|Wikimedia Foundation policy]].
{| class="toccolours collapsible" width="100%" valign="top"
|-
! colspan="2" | Unicode versus Zawgyi-One
|-
!style="background:#c0c0c0"| Unicode !!style="background:#c0c0c0"| Zawgyi-One
|- style="text-align:center"
|[[Image:Unicode character map (color).jpg|395px|]] || [[Image:Zawgyi character map (color).jpg|395px|]]<br/>
|-
| Bigger version [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/my/3/31/Unicode_character_map_(color).png here]. Uncolored version [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/my/5/50/Unicode_character_map.png here].<br/>
{|style="background:none;width:100%;"
|-
|
{{legend|#fde9d9|Myanmar}}
{{legend|#e5dfec|Shan}}
{{legend|#c6d9f1|Mon}}
{{legend|#ffffcc|Sanskrit and Pali}}
|
{{legend|#efffef|S'gaw Karen}}
{{legend|#ebffeb|Western Pwo Karen}}
{{legend|#ddffdd|Eastern Pwo Karen}}
{{legend|#a3ffa3|Geba Karen}}
|
{{legend|#fcd0d0|Kayah}}
{{legend|#ccc0da|Rumai Palaung}}
{{legend|#cccccc|No character}}
|-
|}
| valign="top" | Bigger version [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/my/e/e7/Zawgyi_character_map_(color).png here]. Uncolored version [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/my/3/3d/Zawgyi_character_map.png here].<br/>
{{legend|#fde9d9|Myanmar}}
{{legend|#ffffff|No character for pseudo-Unicode}}
{{legend|#cccccc|No character}}
|-
|}
 
=== ၵွပ်ႈသင်လူဝ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ? ===
10

edits

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း