လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ"

Jump to navigation Jump to search
m
Protected "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ" ([မႄးထတ်း=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite) [ၶၢႆႉ=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite))
(2804:D55:52A1:B600:F9F3:B7C8:7E87:BBD3 (ဢုပ်ႇဢူဝ်း) ၵေႃႉ ၶိုၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ 43615)
Tag: Undo
m (Protected "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ" ([မႄးထတ်း=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite) [ၶၢႆႉ=ၶႂၢင်းပၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းႁင်းၵူၺ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း] (indefinite)))
 

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း