လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မေႃႇၵျူး:Coordinates"

Jump to navigation Jump to search
m
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(Reverted to revision 3984733 by Ninjastrikers (talk). (TW))
m
--[[ Helper function, replacement for {{coord/display/title}} ]]
local function displaytitle(s, notes)
local l = "[[Geographic coordinate system|Coordinatesၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ]]: " .. s
local co = '<span id="coordinates">' .. l .. notes .. '</span>';
return '<span style="font-size: small;">' .. co .. '</span>';
local result = ""
for i,v in ipairs(errors) do
local errorHTML = '<strong class="error">Coordinatesၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: ' .. v[2] .. '</strong>'
result = result .. errorHTML .. "<br />"
end
751

edits

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း