လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵၼ်ႁဵၼ်း/လွင်ႈတမ်းပိူင်"

Jump to navigation Jump to search
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်တေသႂ်ႇၼႄၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၸႂ်ႉ '''တူဝ်လိၵ်ႈၼႃ''' ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပွင်ႈလိၵ်ႈ [[Wikipedia:ၵၼ်ႁဵၼ်း/တူၼ်ႈတီး|တူၼ်ႈတီး]] ၼၼ်ႉ :
 
'''ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး''' ({{IPA-shn|to᷆n tí|IPA}}), ({{Lang-my|တောင်ကြီးမြို့}}), ({{Lang-en|Taunggyi}}), ({{IPA-shn|Tonti|pron}}) ၼႆႉ မီးၼႂ်း [[|Wp/shn/တူၼ်ႈတီး၊ ၸႄႈဝဵင်း|ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး]]၊ [[|Wp/shn/တူၼ်ႈတီး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ|ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး]]၊ [[|Wp/shn/မိူင်းတႆး|ၸႄႈမိူင်းတႆး]]၊ [[|Wp/shn/မိူင်းမၢၼ်ႊ|မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]]သေ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈမိူင်းတႆး ၶႃႈဢေႃႈ။...
 
ဢၼ်ပဵၼ် ''တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း'' ၼၼ်ႉတႄႉ ၵႆႉလႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈပပ်ႉ၊ ငဝ်းတူင့်၊ ဢႄႇလ်ပမ်ႇ၊ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ လႄႈ ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၶဵမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် ၸိုဝ်ႈ ပပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူင်းငဝ်းတူင်ႉသေ ပေႃးတေတႅမ်ႈၼႄပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆ ၸႂ်ႉ '''''တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်းၼႃ''''' ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ႁူဝ်ၶေႃႈလႄႈ ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေႁူမ်ႈၸုပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈပွင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈတၢင်းလၢႆဢၼ်သေၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ (ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ) ထႅင်ႈသေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။
တီႈၼႂ်း တွၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈသိုပ်ႇသႂ်ႇလႆႈထႅင်ႈ တွၼ်ႈၽႄ (ၵိင်ႁူဝ်ၶေႃႈ) ၵႂႃႇလႆႈယူႇ :
 
=== ၼႆႉပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈယဝ်ႉ ===
ဢဝ် '=' ၼႆႉ သႂ်ႇပၼ်တီး တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉသေၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈသၢင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၼိုင်ႈၸႂ်ႉႁၢင်ႈမၢႆ '=' ၼႆႉၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၸႅၵ်ႇပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၵႂႃႇၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ :
{| style="border:none; text-align:left; padding:0.3em;"
<div style="float: right; background-color:#f5faff; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 100%; border: 1px solid #cedff2; margin-bottom:3px;">'''ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ လူတူၺ်းတီႈ [[Help:Wiki markup]] ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။'''</div>{{-}}
 
 
=== ၼႆႉပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈယဝ်ႉ ===
 
== Subscript and superscript ==

သဵၼ်ႈၵၢၼ်ၼႄတၢင်း