ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢိၼ်ၻၵ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဢိၼ်ၻၵ
ဢၼုၼႃႇယၵ
ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး
ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၸႃႇတိလႄႈပေႃႈမႄႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸဝ်ႈသြႃႇၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 1270 ၼီႈ၊ လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၽၵ်းတူပ်း၊ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈဝႃႈ လုင်းၶမ်းသွၼ်း+ ၼၢႆးၶမ်းၸိင်ႇ။ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးဢွင်ႇပၢၼ်း။

ပဵၼ်သၢင်ႇလႄႈၸၢင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်သၢင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1277 ၼီႈ ပဵၼ်ၸၢင်း မိူဝ်ႈ 1289 ၼီႈ။

တီႈၸဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယၢမ်ႈလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းမႃး တီႈၵျွင်းသူၺ်ႇတႃး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ တီႈၵျွင်းႁူဝ်ဝဵင်း ဝဵင်းၵမ်ႉပလူႇ ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ။

ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃဢၼ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းမႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ 1299 ၼီႈ ၶိုၼ်းမႃးယူႇတီႈၸဝ်ႈသြႃႇၼၼ်ႇတိယ ၵျွင်းၶမ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈ။ ပီ 1301 ၼီႈ ၼင်ႈၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉတွင်ႇထဵၵ်ႉ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း။ ပီ 1302 ၼီႈ ၼင်ႈၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉတွင်ႇထဵၵ်ႉ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း။ ပီ 1302 ၼီႈ ၼင်ႈၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

ပီ 1320 ၼီႈ ပဵၼ်ၵမ်ႉႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး။
ပီ 1326 ၼီႈ လႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈငမ်းပၢႆးလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ။
ပီ 1333 ၼီႈ လႆႈပဵၼ်ဢၼုၼႃႇယၵ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး။
ပီ 1339 ၼီႈ လႆႈပဵၼ်ဢၼုၼႃႇယၵ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး။

လႆႈႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉ ယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သြႃႇၸဝ်ႈလူင်ၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႃႇသႃႇသႃႇသၼႃ တင်းၼမ်တင်းလၢႆသေ ထိုင်မႃးပီ 1339 ၼီႈ၊ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ်၊ ပီၶရဵတ်ႉ 1977၊ လိူၼ်ဢွၵ်ႉထူဝ်းပိူဝ်ႇ 17 ဝၼ်း၊ ၶၢဝ်းယၢမ်း 11 မွင်းၶိုင်ႈ ၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉ ယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းတွင်ႇၵျီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။