ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Infobox football biography

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Note: all the field names ending in 1 should be repeated for each team, e.g. youthyears1 and youthclubs1 should be followed by youthyears2 and youthclubs2 and so on, as needed.

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလဵၼ်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name      = 
|image     = 
|image_size   = 
|caption    = 
|fullname    = 
|birth_date   = 
|birth_place  = 
|height     = 
|position    = 
|currentclub  = 
|clubnumber   = 
|youthyears1  = 
|youthclubs1  = 
|years1     = 
|clubs1     = 
|caps1     = 
|goals1     = 
|nationalyears1 = 
|nationalteam1 = 
|nationalcaps1 = 
|nationalgoals1 = 
|medaltemplates = 
|club-update  = 
|nationalteam-update = 
}}

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလဵၼ်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇ

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name      = 
|image     = 
|image_size   = 
|caption    = 
|fullname    = 
|birth_date   = 
|birth_place  = 
|death_date   = 
|death_place  = 
|height     = 
|position    = 
|youthyears1  = 
|youthclubs1  = 
|years1     = 
|clubs1     = 
|caps1     = 
|goals1     = 
|totalcaps   = 
|totalgoals   = 
|nationalyears1 = 
|nationalteam1 = 
|nationalcaps1 = 
|nationalgoals1 = 
|medaltemplates = 
}}

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလဵၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႃး မၼ်ႇၼေႇၵျႃႇ

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name      = 
|image     = 
|image_size   = 
|caption    = 
|fullname    = 
|birth_date   = 
|birth_place  = 
|death_date   = 
|death_place  = 
|height     = 
|position    = 
|currentclub  = 
|youthyears1  = 
|youthclubs1  = 
|years1     = 
|clubs1     = 
|caps1     = 
|goals1     = 
|totalcaps   = 
|totalgoals   = 
|nationalyears1 = 
|nationalteam1 = 
|nationalcaps1 = 
|nationalgoals1 = 
|medaltemplates = 
|manageryears1 = 
|managerclubs1 = 
}}

တွၼ်ႈတႃႇ မၼ်ႇၼေႇၵျႃႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၽူႈလဵၼ်ႈ

{{Infobox football biography
|embed     = 
|name     = 
|image     = 
|image_size  = 
|caption    = 
|fullname   = 
|birth_date  = 
|birth_place  = 
|death_date  = 
|death_place  = 
|currentclub  = 
|manageryears1 = 
|managerclubs1 = 
}}


ယိူင်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Independent[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Tim Template
Photo of a player in blue football kit, hair braided.
Tim Template in the Template Rangers
ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်
ၸိုဝ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ Tim Tenerife Template
ဝၼ်းလိူၼ်ပီၵူတ်ႇ (1975-01-01) 1 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ၊ 1975 (ဢႃႇယု 49)
ၸႃႇတိတီႈၵိူတ်ႇ Template City, Templatia
တၢင်းသုင်တူဝ်ၶိင်း 1.75 m (5 ft 9 in)
တီႈလဵၼ်ႈ Striker
ၶေႃးမုၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵလၢပ်ႉ
ၸုမ်းယၢမ်းလဵဝ်
Template City F.C.
မၢႆသိူဝ်ႈ 9
ၵလၢပ်ႉမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼုမ်ႇ
1985–1987 Template Juniors
1987–1992 Template Youth
ၵူၼ်းလဵၼ်ႈ ထၢၼ်ႈယႂ်ႇ*
ပီ ၸုမ်း ပွႆးလဵၼ်ႈ (ၵူဝ်းသႂၢင်း)
1992–1999 Template United F.C. 75 (26)
1999–2002 Template Rangers 32 (11)
2001 → Example F.C. (loan) 15 (7)
2002– Template City F.C. 113 (46)
ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း
1991 Examplia U16 1 (0)
1996–1998 Templatia U21 8 (2)
1999– Templatia 46 (13)

* ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈလဵၼ်ႈတီႈ
ၸုမ်းၵလၢပ်ႉယႂ်ႇ လႄႈ တီႈလိၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်း သေ တေႃႇထိုင် 14:56, 6 October 2014 (UTC) ယဝ်ႉ။
† ႁူဝ်ၼပ်ႉပွႆး ဢၼ်လဵၼ်ႈမႃး (ၵူဝ်းသႂၢင်း)

‡ တေႃႇထိုင် 14:56, 6 October 2014 (UTC) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူဝ်းသႂၢင်း လႄႈ ပွႆးတၢင်တူဝ်မိူင်း
{{Infobox football biography
|name      = Tim Template
|image     = Nizar-Khalfan.jpg
|alt      = Photo of a player in blue football kit, hair braided.
|caption    = Tim Template in the Template Rangers
|fullname    = Tim Tenerife Template
|birth_date   = {{birth date and age|1975|1|1|df=y}}
|birth_place  = Template City, Templatia
|height     = {{height|m=1.75}}
|position    = [[Forward (association football)|Striker]]
|currentclub  = Template City F.C.
|clubnumber   = 9
|youthyears1  = 1985–1987
|youthclubs1  = Template Juniors
|youthyears2  = 1987–1992
|youthclubs2  = Template Youth
|years1     = 1992–1999
|clubs1     = Template United F.C.
|caps1     = 75
|goals1     = 26
|years2     = 1999–2002
|clubs2     = Template Rangers
|caps2     = 32
|goals2     = 11
|years3     = 2001
|clubs3     = → Example F.C. (loan)
|caps3     = 15
|goals3     = 7
|years4     = 2002–
|clubs4     = Template City F.C.
|caps4     = 113
|goals4     = 46
|nationalyears1 = 1991
|nationalteam1 = Examplia U16
|nationalcaps1 = 1
|nationalgoals1 = 0
|nationalyears2 = 1996–1998
|nationalteam2 = Templatia U21
|nationalcaps2 = 8
|nationalgoals2 = 2
|nationalyears3 = 1999–
|nationalteam3 = Templatia
|nationalcaps3 = 46
|nationalgoals3 = 13
|medaltemplates =
{{medal|Team|Template City F.C.}}
{{medal|W|Template League| 2003}}
{{medal|RU|Template Cup| 2004}}
{{medal|Team|Templatia}}
{{medal|3rd|FIFA Template Cup| 2001}}
|club-update   = ~~~~~
|nationalteam-update = ~~~~~
}}

Embedded[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Tim Template
Photo of a player in blue football kit, hair braided.
Tim Template in the Template Rangers
ၵိူတ်ႇ Tim Tenerife Template
(1975-01-01) 1 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ၊ 1975 (ဢႃႇယု 49)
Template City, Templatia
တၢင်းသုင် 1.75 m (5 ft 9 in)

Association football career
တီႈလဵၼ်ႈ Striker
ၶေႃးမုၼ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵလၢပ်ႉ
ၸုမ်းယၢမ်းလဵဝ်
Template City F.C.
မၢႆသိူဝ်ႈ 9
ၵလၢပ်ႉမိူဝ်ႈပၢၼ်ၼုမ်ႇ
1985–1987 Template Juniors
1987–1992 Template Youth
ၵူၼ်းလဵၼ်ႈ ထၢၼ်ႈယႂ်ႇ*
ပီ ၸုမ်း ပွႆးလဵၼ်ႈ (ၵူဝ်းသႂၢင်း)
1992–1999 Template United F.C. 75 (26)
1999–2002 Template Rangers 32 (11)
2001 → Example F.C. (loan) 15 (7)
2002– Template City F.C. 113 (46)
ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း
1991 Examplia U16 1 (0)
1996–1998 Templatia U21 8 (2)
1999– Templatia 46 (13)

* ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈလဵၼ်ႈတီႈ
ၸုမ်းၵလၢပ်ႉယႂ်ႇ လႄႈ တီႈလိၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းၵူၺ်း သေ တေႃႇထိုင် 14:56, 6 October 2014 (UTC) ယဝ်ႉ။
† ႁူဝ်ၼပ်ႉပွႆး ဢၼ်လဵၼ်ႈမႃး (ၵူဝ်းသႂၢင်း)

‡ တေႃႇထိုင် 14:56, 6 October 2014 (UTC) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူဝ်းသႂၢင်း လႄႈ ပွႆးတၢင်တူဝ်မိူင်း
လၢႆးမိုဝ်း
{{Infobox person
|name      = Tim Template
|image     = Nizar-Khalfan.jpg
|alt      = Photo of a player in blue football kit, hair braided.
|caption    = Tim Template in the Template Rangers
|birth_name   = Tim Tenerife Template
|birth_date   = {{birth date and age|1975|1|1|df=y}}
|birth_place  = Template City, Templatia
|height     = {{height|m=1.75}}
|module     =
{{Infobox football biography
|embed     = yes
|position    = [[Forward (association football)|Striker]]
|currentclub  = Template City F.C.
|clubnumber   = 9
|youthyears1  = 1985–1987
|youthclubs1  = Template Juniors
|youthyears2  = 1987–1992
|youthclubs2  = Template Youth
|years1     = 1992–1999
|clubs1     = Template United F.C.
|caps1     = 75
|goals1     = 26
|years2     = 1999–2002
|clubs2     = Template Rangers
|caps2     = 32
|goals2     = 11
|years3     = 2001
|clubs3     = → Example F.C. (loan)
|caps3     = 15
|goals3     = 7
|years4     = 2002–
|clubs4     = Template City F.C.
|caps4     = 113
|goals4     = 46
|nationalyears1 = 1991
|nationalteam1 = Examplia U16
|nationalcaps1 = 1
|nationalgoals1 = 0
|nationalyears2 = 1996–1998
|nationalteam2 = Templatia U21
|nationalcaps2 = 8
|nationalgoals2 = 2
|nationalyears3 = 1999–
|nationalteam3 = Templatia
|nationalcaps3 = 46
|nationalgoals3 = 13
|medaltemplates =
{{medal|Team|Template City F.C.}}
{{medal|W|Template League| 2003}}
{{medal|RU|Template Cup| 2004}}
{{medal|Team|Templatia}}
{{medal|3rd|FIFA Template Cup| 2001}}
|club-update   = ~~~~~
|nationalteam-update = ~~~~~
}}
}}