ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Non-free use rationale serial publication

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇၸဝ်ႈၶွင် – non-free serial publication cover NEEDS ARTICLE NAME
လွင်ႈတၢင်း

This is the front cover art for an edition of the serial publication {{{Article}}} . The cover art copyright is believed to belong to the publisher or the cover artist.

ငဝ်ႈငႃႇ

It is believed that the cover art can or could be obtained from the publisher.

ၼႃႈလိၵ်ႈ

[[|]]

ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

The entire front cover. Because the image is the publication cover, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image.

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ

Choose from: Infobox / Header / Section / Author / Other

လွင်ႈတႅၼ်းတၢင် မီးဢမ်ႇမီး

As a cover, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the packaging of the item would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary.

လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶႂ်ႈၼႄတၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈ

Use of the publication cover in the article complies with Wikipedia non-free content policy and fair use under United States copyright law as described above.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[|]]//shn.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%89:Non-free_use_rationale_serial_publication
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[သၢင်ႈ]