ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပထဝီႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပထဝီႇလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈၽႄ 2, တင်းသဵင်ႈ 2 ဢၼ်ၵူၺ်း။