Jump to content

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တႃႇ ၵူၼ်းမႃးမႂ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁၢင်ႈလူၼ်ႉ "ပွႆးၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႅၼ်း ၸိူဝ်းတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တွၼ်ႈတႃႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ် Randall Munroe ၸၼ်ဝႆႉ
တူဝ်ယေႃႈ:

လၵ်းၵၢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်တင်းသဵင်ႈတႄႉ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈမီး လွင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈ ယဝ်ႉ။ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈ မီးလွင်ႈတွင်ႈထၢမ်သေ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ၽူႈၸိူဝ်းမီးဢႃႇယု (လွင်ႈလီ၊လွင်ႈၸႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈဢမ်ႇပႄႉပႃႉၽၢႆႇလႂ်) ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဝႃႈ တေလႆႈပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈမၼ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆႉ မၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တီႈဢၼ်သိမ်းဝႆႉ ၵၢၼ်ၶွင်တူဝ် ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေသႂ်ႇ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇ ၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇပၼ်ပႃး ဢၢင်ႈဢိင် ၶေႃႈမုၼ်းငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈၺႃးဢဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃႈတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယဝ်ႉ။ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ လွင်ႈဢဝ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ "လူဝ်ႇလွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်" သေမၢႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ် မီးၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁႃ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်မၼ်းသႂ်ႇယဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်တႄႉ ပေႃးပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႃး လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်တႄႉ ၶဝ် မွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ တေသပ်းလႅင်းပၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇ လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင် တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢၼ်လႂ် ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇလီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ထႅဝ်လိၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူဝ်ယေႃႈ:

ထႅဝ်လိၵ်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ မၼ်းတေတူဝ်လဵၵ်ႉသေ ထႅဝ်လိၵ်ႈပၵတိ ဢိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈသေ မၼ်းတေမီးတီႈ လိၵ်ႈမၢႆတွင်းၽၢႆႇတႂ်ႈ သေ တေသႂ်ႇပႃးမၢႆၶပ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ[1] တီႈၽၢႆႇလင်ဢၢင်ႈဢိင်ၼၼ်ႉ ၵႆႉသႂ်ႇဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၶဝ် ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႆႉသႂ်ႇတီႈသုတ်း ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈ ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ၶဝ် ဢၢင်ႈဢိင်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈမႄးထတ်းတူၺ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ လိၵ်ႈမၢႆတွင်းၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်လၢႆးဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵႄႈ ၶူတ်ႉ <ref>...</ref> ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သၢင်ႈမႃး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼႃႈၼိုင်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးဝႃႈတေသႂ်ႇဢၢင်ႈဢိင်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ တီႈတႂ်ႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်းသႂ်ႇပၼ် တွၼ်ႈဢၢင်ႈဢိင်တႃႉ။

== ဢၢင်ႈဢိင် ==
{{reflist}}

မၢႆတွင်း။ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်သေ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်ၵေႃႈ တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉပႃး လွၵ်းလၢႆးတၢင်ႇၸိူဝ်း ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇ လိၵ်ႈဢၢင်ႈဢိင်ဢၼ်မႂ်ႇ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇထုတ်ႇၸႂ်ႉ လိၵ်ႈဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းၵႂႃႇလႆႈယူႇ။

ဢၢင်ႈဢိင်
  1. Wales, J (2024). What is an inline citation?. Wikipublisher, 6. 

တူဝ်ယေႃႈ:
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း RefTools (၅:၀၃ မိၼိတ်ႉ)

ပေႃႉလိၵ်ႈႁဵတ်းၼႆသေ သႂ်ႇလွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်ၼႆႉ မၼ်းႁိုင်သေ သုၵ်ႉသၵ်ႉဝႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢမ်ႇလီသေ တီႈ ၶိူင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ "RefToolbar" ၼၼ်ႉလႄႈ ပေႃးၸႂ်ႉၼၼ်ႉသေ သႂ်ႇဢၢင်ႈဢိင်မၼ်းၼႆ တိူဝ်းငၢႆႈလိူဝ်ယဝ်ႉ။

ဢဝ်ၶႃႇသႃႇ (cursor) ၵႂႃႇတမ်းသႂ်ႇတီႈ ၽၢႆႇလင် ထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈသႂ်ႇဢၢင်ႈဢိင်မၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းပၼ်ၼဵၼ်  ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ် လွၵ်းမႄးထတ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် မႄးၼူးလိူၼ်ႈလူင်း တေဢွၵ်ႇမႃးသေ လိူၵ်ႈဢဝ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ထႅမ်းပလဵတ်ႉဢၢင်ႈဢိင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ -

  • {{cite web}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ၼႃးလိၵ်ႈဝႅပ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
  • {{cite news}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၶၢဝ်ႇ လႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ
  • {{cite book}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ပပ်ႉလိၵ်ႈ
  • {{cite journal}} - ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇဢၢင်ႈဢိင် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ၊ ၵျႃႇၼႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း

ပေႃးလိူၵ်ႈထႅမ်းပလဵတ်ႉၼ်ႆႉ ဝိၼ်းတူဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ တေဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ထႅမ်သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်ႈငႃႇဢၢင်ႈဢိင်သေ တီႈ "Ref name" ၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် "Insert" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေဢဝ် ၶူတ်ႉဝီႇၶီႇ ဢၼ်လူဝ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉသေ ထႅမ်သႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း လွၵ်းမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးမီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈတူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆႉ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် "Preview" သေၵေႃႈ တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းလႆႈယူႇ။

တီႈလွၵ်း ဢၼ်တႃႇသႂ်ႇ ႁဵင်းလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ URL ၼၼ်ႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈမၼ်း တေမီးႁၢင်ႈ ဢွၼ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁၢင်ႈလႅၼ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်လွၵ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေထႅမ်ပၼ်ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်တႃႇသေလႄႈ ၵူတ်ႇတူၺ်းပၼ် ႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းသေၵမ်း။

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉပဵၼ်ဢၢင်ႈဢိင် လၢႆလၢႆတီႈ တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်မဵဝ်းၼၼ်မႃးၸိုင် ၼဵၵ်းပၼ် ၵၢၼ်ဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ    ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်းၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ငဝ်ႈငႃႇဢၢင်ႈဢိင် ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈယူႇ။

ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူဝ်ယေႃႈ:

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းလူဝ်ႇ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ၊ ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ဢၼ်မၼ်း ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ လွၼ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵမ်းသိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇ ဢၢင်ႈဢိင် တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉမႃးယဝ်ႉလႄႈ တေသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တေထုၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်လႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမီးတီႈပွင်ႇ သၢမ်ယိူင်ႈယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၶွင်တူဝ် (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်၊ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပပ်ႉလိၵ်ႈၼိုင်ႈပပ်ႉ)၊ ၽူႈသၢင်ႈ (တူဝ်ယၢင်ႇ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ)၊ လႄႈ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ ၵၢၼ်သၢင်ႈ (တူဝ်ယၢင်ႇ တိူၵ်ႈပေႃႉလိၵ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶႅမ်းပရိတ်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တင်းသၢမ်ယိူင်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းၼိူဝ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းယုမ်ႇယမ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Abstract graphic depicting referencing

ပေႃးတေလႆႈလၢတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ၽိင်ႈမၼ်းတႄႉ ပေႃးမီးငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်ၸႂ်လႆႈ ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၶေႃႈမုၼ်း၊ လွင်ႈၸႅၵ်ႇတူၺ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႉမၢႆ၊ လွင်ႈထတ်းသၢင်ႁူဝ်ယွႆႈၼိူဝ် လၢႆးတႅမ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေမီးမႃး ၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈငဝ်ႈငႃႇၸိူဝ်းဢၼ် တမ်းၸႂ်လႆႈထႅင်ႈၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃး လၵ်းသုတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ၊ မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း၊ ၵျႃႇၼႄႇ လႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸွမ်းၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ ဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်သေ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ( မႅၵ်ႉၵၸိၼ်း လႄႈ လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢဝ် "ပလွၵ်ႉ" လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ် ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပရေႃႇၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇၼႄႇလ် ၶဝ်တႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတမ်းၸႂ်ယူႇသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတမ်းၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။)

ဢၼ်ပဵၼ် မဵဝ်း သိုဝ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶွင်တူဝ် ဢၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၽူႈပိုၼ်ၽႄႈ မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃး ၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉသုၼ်ႇတူဝ်၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ၊ လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ပလွၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ပလွၵ်ႉမူႇၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇမၵ်းမၢႆ ဝႃႈ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈဝႃး ၸႂ်ႉလႆႈငဝ်ႈငႃႇၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းလမ်းၼႂ်းမၼ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵႆႉၵႂႃႇပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇတမ်းၸႂ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇဢၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီႁႃ ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်ၶႅမ်ႉတီႈသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု ပေႃးၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈတီႈသုတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈဢဝ် ငဝ်ႈငႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ် တႅမ်ႈသေ ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ် ၶေႃႈမုၼ်းငဝ်ႈငႃႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈယူႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈပဵၼ်လႂ်

ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းသေ လွင်ႈတၢင်းငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈၼႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈသေ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸႅင်ႈၼႄႇလႆႈတီႈၼႆႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁူႉ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းထႅင်ႈယူႇၼႆ သိုပ်ႇလူတူၺ်းတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈၼႄႉၼွၼ်းမၵ်းမၼ်ႈလႆႈ လႄႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ငဝ်ႈငႃႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး မီးပႃး သဵၼ်ႈမၢႆငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ၵႆႉၸႂ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇ။

ၸၢမ်းတူၺ်း! လွင်ႈထၢမ်တွပ်ႇ ၼိူဝ် ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်တမ်းၸႂ်လႆႈ