ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၵဵင်ႇၽႄ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

ၶေႃႈမုၼ်းၽၢႆႇလင်ၼႆႉ မၼ်းၶမ်ဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈ လႄႈ မၼ်းပဵၼ် ဢၢပ်ႉတဵတ် 20:05, 22 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2021။ 20:05, 22 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2021 ၽွၼ်းလႆႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၼမ်တီႈသုတ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း ၶႅတ်ႉ။

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. မေႃႇၵျူး:Arguments‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 10,403 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 2. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reflist‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 7,032 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 3. မေႃႇၵျူး:Navbar‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 6,620 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 4. မေႃႇၵျူး:No globals‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 5,106 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 5. မေႃႇၵျူး:Buffer‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,761 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 6. မေႃႇၵျူး:Asbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,761 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 7. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Asbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,761 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 8. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:•‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,441 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 9. မေႃႇၵျူး:Infobox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,079 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 10. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,078 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 11. မေႃႇၵျူး:InfoboxImage‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,038 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 12. မေႃႇၵျူး:Navbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,995 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 13. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Navbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,991 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 14. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Both‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,739 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 15. သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝီႇၶီႇ:Toc‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,696 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 16. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:CategoryTOC‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,693 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 17. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Year by category/core‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,674 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 18. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Year by category‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,673 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 19. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lang‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,650 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 20. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Language with name‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,489 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 21. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lang-en‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,428 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 22. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox settlement‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,391 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 23. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lang-my‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,343 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 24. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox settlement/densdisp‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,339 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 25. မေႃႇၵျူး:Yesno‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,110 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 26. မေႃႇၵျူး:Hatnote‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,992 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 27. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Hatnote‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,915 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 28. မေႃႇၵျူး:Math‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,898 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 29. မေႃႇၵျူး:Coordinates‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,879 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 30. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,877 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 31. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၸွမ်ပိဝ်/core‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,648 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 32. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၸွမ်ပိဝ်‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,647 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 33. မေႃႇၵျူး:Location map‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,624 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 34. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Location map‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,616 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 35. မေႃႇၵျူး:Country extract‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,569 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 36. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Country abbreviation‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,569 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 37. မေႃႇၵျူး:Country extract/MM‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,553 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 38. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:သဵၼ်ႈမၢႆ မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,493 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 39. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Cite web‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,321 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 40. မေႃႇၵျူး:Namespace detect/data‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,198 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 41. မေႃႇၵျူး:Namespace detect/config‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,198 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 42. မေႃႇၵျူး:Category handler‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,145 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 43. မေႃႇၵျူး:Category handler/shared‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,145 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 44. မေႃႇၵျူး:Category handler/data‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,145 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 45. မေႃႇၵျူး:Category handler/config‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,145 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 46. မေႃႇၵျူး:Category handler/blacklist‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,145 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 47. မေႃႇၵျူး:Message box/configuration‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,121 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 48. မေႃႇၵျူး:Message box‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,121 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 49. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Main‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,895 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 50. မေႃႇၵျူး:Location map/data/မိူင်းမၢၼ်ႈ‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,868 ၼႃႈလိၵ်ႈ)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)