ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၵဵင်ႇၽႄ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 17:54, 25 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. မေႃႇၵျူး:Arguments‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 5,791 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 2. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reflist‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,311 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 3. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:•‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 4,064 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 4. မေႃႇၵျူး:Navbar‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 3,442 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 5. သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝီႇၶီႇ:Toc‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,825 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 6. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:CategoryTOC‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,822 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 7. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Year by category/core‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,819 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 8. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Year by category‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,818 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 9. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Asbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,621 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 10. မေႃႇၵျူး:Buffer‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,621 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 11. မေႃႇၵျူး:Asbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,621 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 12. မေႃႇၵျူး:Hatnote‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 2,017 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 13. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Hatnote‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,998 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 14. မေႃႇၵျူး:No globals‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,922 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 15. မေႃႇၵျူး:InfoboxImage‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,897 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 16. မေႃႇၵျူး:Infobox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,886 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 17. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,885 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 18. မေႃႇၵျူး:Navbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,843 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 19. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Navbox‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,843 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 20. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Both‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,740 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 21. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lang‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,709 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 22. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox settlement‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,703 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 23. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Language with name‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,701 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 24. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lang-my‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,664 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 25. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox settlement/densdisp‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,651 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 26. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lang-en‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,644 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 27. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Main‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,477 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 28. မေႃႇၵျူး:Yesno‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,465 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 29. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stub‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,438 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 30. မေႃႇၵျူး:ConvertTime‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,417 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 31. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:1‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,408 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 32. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Dr-yr‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,408 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 33. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Dr-make‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,408 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 34. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Dr-logno‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,408 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 35. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Dr‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,408 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 36. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Drep‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,407 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 37. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Year nav‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,407 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 38. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:IPA‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,182 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 39. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:IPA-shn‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,173 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 40. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Navbox subgroup‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,112 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 41. မေႃႇၵျူး:Math‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,035 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 42. မေႃႇၵျူး:Coordinates‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,033 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 43. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Coord‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,031 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 44. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Navbox Subgroup‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,030 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 45. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:ၸႄႈမိူင်းတႆး‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,027 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 46. မေႃႇၵျူး:Location map‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,010 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 47. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Country abbreviation‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,008 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 48. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Location map‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,008 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 49. မေႃႇၵျူး:Country extract‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,008 ၼႃႈလိၵ်ႈ)
 50. မေႃႇၵျူး:Country extract/MM‏‎ (ၸႂ်ႉဝႆႉၵႃႈတီႈၼိူဝ် 1,006 ၼႃႈလိၵ်ႈ)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)