ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး

Jump to navigation Jump to search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 19:18, 23 ၵျူႇလၢႆႇ 2019: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 18.206.0.0/16 (ဢႃႇယုတေသဵင်ႈ ပေႃး 23 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 19:18�) (Open Proxy: Webhost: Contact stewards if you are affected <!-- Amazon AWS-->)
ၶူၼ်ႉႁႃ တႃႇ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ
 
      
 
   

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ၶေႃႈမၵ်းမၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ။