သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇ

Jump to navigation Jump to search

ၼႃႈလိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၼႄပၼ် ၾၢႆႇ ၸိူဝ်းလူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉ တင်းသဵင်ႈ။

သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇ
ဝၼ်းထီႉ ၸိုဝ်ႈ ႁၢင်ႈလဵၵ်ႉ သႅၼ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶေႃႈသပ်းလႅင်း
11:33, 1 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 Logo of Sagaing Region Government.svg (ၾၢႆႇ) 143 KB Ninjastrikers {{Non-free use rationale |Description = New logo of Sagaing Region Government |Source = [https://web.facebook.com/sagaingregionhluttaw/posts/2555013181389199] |Article = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း |author = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The seal of Sagaing Region Government. |Commercial = n.a. |Other informati...
02:25, 14 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal of TNI Region Government.png (ၾၢႆႇ) 41 KB Ninjastrikers remove bg reduce size of non-free image
06:56, 13 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 S0003963.jpg (ၾၢႆႇ) 116 KB Saimawnkham  
03:57, 13 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal of TNI Region Government Office.gif (ၾၢႆႇ) 8 KB Saimawnkham {{Non-free use rationale |Description = မိၵ်ႈမၢႆလုမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ |Source = http://mnp.gov.mm/region-state-government |Article = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ |author = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The seal of Tanintharyi Region Government. |Commercial = n.a. |Other informat...
02:54, 13 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal of AYA Region Government.gif (ၾၢႆႇ) 9 KB Saimawnkham {{Non-free use rationale |Description = မိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ |Source = http://mnp.gov.mm/region-state-government |Article = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ |author = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The seal of Ayeyarwady Region Government. |Commercial = n.a. |Other information = }}
05:20, 12 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal bagodivision.png (ၾၢႆႇ) 18 KB Saimawnkham  
05:12, 11 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal of Magway Region Government.png (ၾၢႆႇ) 47 KB Saimawnkham {{Non-free use rationale |Description = မိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း |Source = http://mnp.gov.mm/region-state-government |Article = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း |author = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The seal of Magway Region Government. |Commercial = n.a. |Other information = }}
08:30, 10 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Rakhine State emblem.png (ၾၢႆႇ) 23 KB Saimawnkham == ႁူဝ်ႁုပ်ႈ == {{Non-free use rationale 2 |Description = Emblem of Rakhine State, Burma |Source = http://rakhinestate.gov.mm/ |Article = ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Used only once in infobox |Commercial = n.a. }}
07:53, 10 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal of Mon State Government.gif (ၾၢႆႇ) 8 KB Saimawnkham {{Non-free use rationale |Description = မိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း |Source = http://mnp.gov.mm/region-state-government |Article = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The seal of Mon State Government. |Commercial = n.a. |Other information = }}
11:07, 7 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal of Kachin State Government.gif (ၾၢႆႇ) 10 KB Saimawnkham {{Non-free use rationale 2 |Description = ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏အမှတ်တံဆိပ် |Source = http://mnp.gov.mm/region-state-government |Article = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် |author = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The seal of Kachin State Government. |Commercial = n.a. |Other information = }}
05:55, 3 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Arakan Coins 2.jpg (ၾၢႆႇ) 68 KB Saimawnkham  
01:25, 29 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Seal of MDY Region Government.jpeg (ၾၢႆႇ) 7 KB Saimawnkham {{Non-free use rationale 2 |Description = မိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ |Source = http://www.mdyregion.gov.mm/images/mdyregionlogo.jpg |Article = ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The seal of Mandalay Region Government. |Commercial = n.a. |Other information = }} {{Non-free use rationale 2 |Description = မိ...
14:21, 27 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2019 Logo of the Office of the Attorney General.png (ၾၢႆႇ) 24 KB Ninjastrikers {{Non-free use rationale 2 |Description = Logo of the Office of the Attorney General |Source = http://www.oag.gov.mm/ |Article = လုမ်းၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The image is used to identify the Ministry, a subject of public interest. The significance of the logo is to help the reader identify the organization, assure...
05:03, 26 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 Twitter bird logo 2012.svg (ၾၢႆႇ) 1 KB Ninjastrikers {{logo fur |Article = တုၺ်ႉတႃႇ |Use = Brand |Source = https://twitter.com/logo |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = |Description = 5 June 2012 |Portion = |Low_resolution = |Purpose = |Replaceability = |other_information = }}