Jump to content

ၽူႈယႂ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ လႄႈ ဢူဝ်ႇပႃးမႃး
ၼၢင်းႁေႃၶမ်း ဢႄးလီးၸပႅတ်ႉ

ႁူဝ်ၼႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တႃႇၼႄႁၢင်ႈၽၢင် တႃႇၶိုၼ်ႈပွႆးလၢမ်း လႄႈ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈ ဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းမီး ၵၢၼ် တႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ပွႆးၵူၺ်းသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၼႆႉ ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈၸႂ်ႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းသေ ၽူႈယႂ်ႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်တႄႉမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။

တီႈပိူင်ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႄႁၢင်ႈၼႄတူဝ် တႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ပွႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈၵဝ်း ဢၢမ်းၼၢတ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် လႆႈၼပ်ႉယမ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်းပရိတ်ႉတဵင်ႇ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း ဢႄးလီးၸပႅတ်ႉ လႄႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။1

သီၶဵဝ်=လုၵ်ႉတီႈ ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ပဵၼ် ပိူင်ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈသုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ သီလိူင်မၢၵ်ႇၸွၵ်း=ပိူင်ၵၢၼ်မိူင်းပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ၊ သီလႅင်=ပဵၼ်ပိူင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇသေတႃႉ တီႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ဢၢမ်းၼၢတ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ