ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pimetongkham

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

“လေႃႇၶဵမ်မႆလႄႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ”

    ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းၼပ်ႉယမ်ထိုင်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈလႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈလႆႈတႅမ်ႈ “လေႃႇၶဵမ်မႆလႄႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶႃႈႁူႉၼႅၼ်ႇၶႅၼ်ႇၼႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၶီႈသွၼ်ၵူၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းမူၼ်ႈတၢင်းၵျေႃႇ လိၵ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်ၵႂၢမ်းၼိုင်ႈၶေႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သင်လႆႈတႅမ်ႈ/လၢတ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေၵႂႃႇထုၵ်ႇႁူမႅၼ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ဝႃႈလႆႈလၢတ်ႈလူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ်ဢွၵ်ႇၶွပ်ႇမၼ်းၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ဝႆႉၸႂ်မႅတ်ႉတႃႇၵရုၼႃႇယႂ်ႇႁႅင်းသေ ပွႆႇဝၢင်းပၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသေၵမ်းၶႃႈ။

“ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၽိင်ႈတိုၼ်းၵူၼ်းယဝ်ႉ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇၵၢင်တွင်ႉႁွင်ႉသႆႈမႄႈႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉတိုၼ်းမီးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸပ်းၸွမ်းႁွမ်းမႃးယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆ တႃႇၸူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ သင်ဝႃႈလႆႈမႃးၶူဝ်းၶွင်သေဢၼ်ဢၼ်သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႃမႃးယၢပ်ႇယၢပ်ႇယဵၼ်း ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢမ်ႇပေႃးမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၶွင်/ငိုၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉၵႃႈႁိုဝ်၊ တေၸၢင်ႈဝႆႉမဝ်မၢင်လူမ်လၢမ်ၼိူဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သင်ပဵၼ်ငိုၼ်းတွင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁိူဝ်ႇလႆၶႆးယွႆႉသေႁႃမႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈၵေႃႉလႆႈႁႃမႃး ဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇမႃးသေပွၵ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈသမ်ႉႁဵတ်းႁႃဝႆႉပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢမ်ႇမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ် ငိုၼ်းၶမ်းလႄႈၶူဝ်းၶွင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမၼ်းလႄႈ ၸၢင်ႈတေမေႃၸၢႆႇငိုၼ်းၵႃႈဝႃႈၵႃႈပဵၼ် ဢမ်ႇမေႃႁၵ်ႉ ငိုၼ်းၶမ်း/ၶူဝ်းၶွင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။