ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:Pimetongkham

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

'မႂ်ႇသုင်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတင်းသဵင်ႈၶႃႈ'

     ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းၼပ်ႉယမ်ထိုင်ၽြႃးတြႃးသင်ႇၶႃႇ သြႃႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ယူႇဢေႃႈ လႄႈယိၼ်းၸူမ်းပႃး လွင်ႈဢၼ်မီးသုၼ်ႇလႆႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၼႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းပေႃးတေၽေႈတိူၼ်းလႆႈၼႂ်းၶႂၢင်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေၵမ်းၶႃႈ။ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၼမ်ၼမ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးတေႃႇၵိၼ်တိၵ်းတိၵ်း ၶႂ်ႈမေႃၵႂၢမ်းသင်မေႃ ၶႂ်ႈမေႃလိၵ်ႈသင်မေႃ မိူဝ်ႈထူပ်းတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ လီလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်း။ ၵႂႃႇထူပ်းဢုပ်ႇၺႃးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ ပေႃးၶဝ်မေႃၵႂၢမ်းတႆးယူႇၼႆ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၸႂ်ႉတေႃႇၵၼ်  ပေႃးမီးၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈမေႃ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေသွၼ်ပၼ်သေၵမ်းၶႃႈ  ပေႃးႁဵတ်းၼၼ်ၵွၼ်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၸင်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၶိုတ်းပိူၼ်ႈ ပူၼ်ႉပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆ ၸိုင် တႃႇတႆးႁဝ်းတေႁၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းမၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၽႂ်ၶႂ်ႈမႃးဢူမ်ဢိုၼ်တၢၼ်ႇႁိုဝ်လူင်ၵေႃႈ တႆးႁဝ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇႁၢႆသေဢမ်ႇၵႃး တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵေႃႈ တေယဵၼ်းပဵၼ်တႆးႁဝ်းမႃးဢွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။