ၵုရုင်ႇၵမိၵ၊ ၸၢတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး 021 ၵုရုင်ႇၵမိၵ၊ ၸၢတ်ႈ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Jump to navigation Jump to search

21-ꩡၢတ်ႈၵုရုင်ၷမိၵ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(ၵုရုင်ၷမိၵ = ၵႂၢင်) ဝူၼ်ႉၶူၼ်ႉႁၼ်ဝႆႉထႃႈ၊ တၵ်းယၢၼ်ၽႃႈတၢင်းၽိတ်း

ဝတ်ႉထုပၸ်ႉၸုပၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တမ်ႈတီႈ ၼႂ်းဝတ်ႉဝေႇꩮုဝၼ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈတြႃးၼၼ်ႉယူႇ။ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ “ၸဝ်ႈၻေႇဝၻတ်ႈၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ တေႁဵတ်းတီႈမုၼ်ၶမ်းၽြႃးၼၼ်ႉ ပွႆႇၵူၼ်းပိုတ်းၵၢင်ႇသေ မႃးၵေႃႈ ႁဵတ်း၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်လူင် ၵိင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇ ၽြႃးၵေႃႈႁဵတ်း၊ ဢဝ်ၸၢင်ႉꩪၼပႃႇလသေ ပွႆႇၸူးၽြႃးၵေႃႈ ႁဵတ်းယဝ်ႈ”ၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၶႃႉၶၢႆတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈၻေႇဝၻတ်ႈယူႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ မုၼ်ၶမ်းၽြႃး ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်မႃးသေ လႆႈႁူႉ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ် ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၻေႇဝၻတ်ႈၼႆႉ ၸၢတ်ႈၼႆႉၵူၺ်း ဢၢင်ႈဢဝ်ၵဝ်ၽြႃးတၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ꩡၢတ်ႈၵွၼ်ႇဝၼ်းလင်ၵေႃႈ ယၢမ်ႈၶိုင်ပွင် ဢၢင်ႈဢဝ်ၵဝ်တၢႆမႃးယူႇ ၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၼႆသေ ၸင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၷႃႇထႃႇ “ၺႃတမေတံ ၵုရုင် ၷသ်သ”သေ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈꩡၢတ်ႈၵွၼ်ႇဝၼ်းလင် ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ဝတ်ႉထုဢတိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၿြႁ်မၻတ်ႈ ဢုပ်ႉမိူင်းၿႃႇရႃႇၼသီႇယူႇၼၼ်ႉ ၼေႃႇၶမ်းၽြႃးလႆႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵႂၢင်ယဝ်ႉ။ ၼေႃႇၶမ်းၵႂၢင်ၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၵႆႉမႃးၵိၼ်မၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ် တမ်ႈတီႈ တႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်ယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မူးသိူဝ်း ဢၼ်ပႂ်ႉၶႄႉလၢင်းၼၼ်ႉ မႃးတူၺ်း ႁွႆးတိၼ် တူဝ်သတ်း တီႈတႂ်ႈ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈႁၼ် ႁွႆးတိၼ် ၼေႃႇၶမ်းတိုင် တီႈတႂ်ႈ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မူးသိူဝ်း ၸင်ႇႁဵတ်းၶႄႉလၢင်းယူႇသဝ်း တီႈၼိူဝ် တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်ၼၼ်ႉ ယိပ်းႁွၵ်ႇသေ ပႂ်ႉမိူဝ်ႈတိုင်ၵႂၢင်တေမႃး ၼၼ်ႉယူႇ။ ၶုၼ်တိုင်ၼႆႉ သမ်ႉမီးၺၢၼ်ႇ မေႃဝူၼ်ႉလႆႈၶႆႈၸၢင်ႈယဝ်ႉ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉၽႅဝ်မႃး တီႈႁိမ်း တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်ၼၼ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉၶဝ်ႈ တႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်သေ လွမ်တူၺ်း ၸွင်ႇတေမီး ၽေးၶဵၼ်ဢမ်ႇမီးၼႆယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႆႈႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ၵႂၢင်ဢမ်ႇမႃး တႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉၼႆလႄႈ မူးသိူဝ်းၸင်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်သေ ထိုမ်ႈတူၵ်းၽၢႆႇၼႃႈၵႂၢင်သေ ႁူၺ်းဢဝ်ၵႂၢင်ယူႇ။ ၶုၼ်တိုင် ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ “မၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ် ဢမ်ႇယၢမ်ႈတူၵ်းမႃး ၽၢႆႇၼႃႈၵဝ်သေတႃႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ တူၵ်းမႃး တမ်ႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈၵဝ်ယဝ်ႉ၊ တီႈၼိူဝ်တူၼ်ႈမႆႉၼႆႉ ၶႄးတေမီး မူးသိူဝ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ”ၼႆသေ လွမ်တူၺ်းၵႂႃႇ ၼိူဝ်တူၼ်ႈမႆႉ ၸင်ႇလႆႈႁၼ် မူးသိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းၵဵင်ႈဢမ်ႇႁၼ်သေ ႁဵတ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတေႃႇ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်သေ လၢတ်ႈၶိတ်ႉၵိူမ်ႈလိူမ်ႈတေႃႇ မူးသိူဝ်း ၷႃႇထႃႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ-

ပႃႇꩮိ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • 21 - ၺႃတမေတံ ၵုရုင်ၷသ်သ၊ ယံ တဝံ သေပၼ်ၼိ သိယျသိ။

ဢၺ်ၺံ သေပၼ်ၼိ ၷၸ်ꧡႃမိ၊ ၼ မေ တေ ရုၸ်ၸတေ ၽလံ။

ပိၼ်ႇတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢူဝ်! တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်... မႂ်းၸိုင် ၸၢင်ႈမေႃပိတ်းဢဝ် မၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်သေ ယၢတ်ႇတူၵ်း မႃးၽၢႆႇၼႃႈလႃႇၼႆႉ။ ၵဝ်တိုင် ႁူႉလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႈ။ ၵဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ် မၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ်မႂ်းယဝ်ႉ။ ၵဝ် တေၵႂႃႇႁႃၵိၼ် မၢၵ်ႇၽၢၼ်းဢူမ် တၢင်ႇတူၼ်ႈယဝ်ႈ။

  • ႁူမ်ႈꩡၢတ်ႈ ။ ။ ၶုၼ်ၵႂၢင် မႃးပဵၼ် ၽြႃး။

မူးသိူဝ်း မႃးပဵၼ် ၻေႇဝတတ်ႈ။

  • ၵၼ်သွၼ် ။ ။ (1) ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉသေ၊ ၸင်ႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း။

(2)ႁၼ်ယိူဝ်ႇဢမ်ႇႁၼ်မဵတ်း၊ ယႃႇပေႁဵတ်းၼင်ႇၼၼ်။

  • ပႃႇရမီႇ ။ ။ ပၺ်ႇၺႃႇပႃႇရမီႇ။
  • မင်ႇၷလႃႇ ။ ။ ပဵၼ်“ဢတ်တသမ်မႃပၼိꩪိ မင်ၵလႃ”။