ၽိတ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ #10000 ဢၼ်ပဵၼ်ႁင်းၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ "ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ" ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႆႉ။

ဢၼ်ၼႆႉလႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉ ပိုၼ်းၵဝ်ႇမွၼ် ၵွင်ႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းတီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈၵႃႈတီႈ သၢႆမၢႆ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ။

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/wiki/ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ"