ဢုပ်ႇၵုမ်:ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

လၢႆးတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ၼိူဝ်ဝီႇၵီႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶႂ်ႈထၢမ်လၢႆးလူတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ၶိုၼ်ႈတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၼၼ်ႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်း ဝွၵ်း လိၵ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ ၸၢႆးဝၼ်းႁိူင်း (talk) 10:45, 11 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2018 (UTC)

လူတူၺ်းတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈလႄႈ။ ၶႃႈႁဝ်းသႂ်ႇပၼ်ဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉတႃႇလူ တႃႇႁဵတ်းၸွမ်းဝႆႉယူႇ။Saimawnkham (talk) 04:03, 8 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

ၶႂ်ႈႁူႉ လၢႆးဢဝ်လိၵ်ႈပွင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၶႃႈ။ ၸၢႆးသၢႆဝၼ်းလႅင်း (talk) 02:51, 8 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)

လူတူၺ်းတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈလႄႈ။ ၶႃႈႁဝ်းသႂ်ႇပၼ်ဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉတႃႇလူ တႃႇႁဵတ်းၸွမ်းဝႆႉယူႇ။Saimawnkham (talk) 04:03, 8 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2019 (UTC)