တဝ်းၼွၵ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search


တဝ်းၼွၵ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တၢင်းၵိၼ်တႆးပိူင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁႃၵိၼ်လႆႈငၢႆႈလႄႈမီးၵူႈ ဝၢၼ်ႈၵူႈမိူင်း

မီႇၵီးၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁူဝ်ၶႃႇ တင်းၽၵ်းမီႉၽၵ်းၵီး၊ ဢၼ်ဢမ်ႇယႃႇလွတ်ႈလႆႈၵေႃႈပဵၼ်၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်ဝၢၼ်၊မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ။

လၢႆးႁဵတ်းတဝ်းၼွၵ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တဝ်းမီးယူႇသွင်ပိူင်- 1.ပိူင်ၼိုင်ႈၼႆႉပဵၼ်တဝ်း ဢၼ်ၵႂႃႇပႅၼ်းမႃးသေမႃးႁဵတ်းၵိၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ 2.ပိူင်သွင်သမ်ႉပဵၼ်တဝ်းဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်ႁဵတ်းႁႅင်ႈဝႆႉ(ၵိၼ်ၶိင်ႇလႂ်ၵေႃႈလႆႈ) ဢမ်ႇၼၼ်ၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉမႃးၸွမ်းၵၢတ်ႇ။

  • လၢႆးႁဵတ်းဢၼ်ထိၼိုင်ႈၼၼ်ႉ-ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် ႁဝ်းဢဝ်တဝ်းၼၼ်ႉမႃး ၶူဝ်ႈသႂ်ႇၵရိယႃႇမၼ်းသေ ပႂ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းသုၵ်းၵေႃႈၵိၼ်လႆႈယဝ်ႉ။
  • လၢႆးႁဵတ်းထိသွင်သမ်ႉ-ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ႁႅင်ႈဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းတေၼွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၶူဝ်ၵိၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ႁၢင်းၾႆး ႁႂ်ႈမၼ်းၶွပ်ႈသေၵွၼ်ႇ

ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈတမ်ပဵၼ်ၽွင်သေ ဢဝ်ၵႂႃႇၼွၵ်းၵိၼ်၊ဢမ်ႇၼၼ်ၶူဝ်ၵိၼ်ၵေႃႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။

ၵိၼ်ၵိုၵ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တဝ်းၼွၵ်းလႄႈ ပၢႆးယူႇလီ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လၢႆးႁုင်ၽၵ်းတႆး : ၵူဝ်ႈ  • ၵႅင်  • ၸွၵ်း  • ၸီႇ  • ၸေႃး  • ၸေႈ  • သႃႈ  • တမ်  • တုင်  • တုၼ်ႇ  • ၼွၵ်း  • ၼိုင်ႈ  • ပိင်ႈ  • ၽဝ်  • မွင်  • မိုပ်ႈ  • မူၵ်း  • ယႅၼ်ႈ  • လူႈ  • လၢမ်  • သွၵ်း  • ႁုင်  • ဢွင်ႇ  • ဢုပ်ႉ  • ဢႅပ်း