တီႈပွင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် တုင်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး ႕ ထတ်း တၢင်းသုင်မီး ႓ ထတ်း တူင်ႇလိူၼ်မူၼ်းယူႇၼႂ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ၵႂၢင်ႈ ႑.႕ ထတ်းပၼ်ႇမူၼ်းယဝ်ႉ။

တီႈပွင်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တီႈပွင်ႇသီလိူၼ် မွၵ်ႇၼႄလွင်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸုမ်း ၶိူၼ်းမူင်ႇၵူဝ်း မီးၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်သီလိူင်ႁိူဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိူဝ်းယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈပွင်ႇသီၶဵဝ် မွၵ်ႇၼႄလွင်ႈ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ မွၵ်ႇမၢၵ်ႇလိူင်ႇၼမ် တူၺ်းတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ၶဵဝ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈမိူင်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈပွင်ႇသီလႅင် မွၵ်ႇၼႄလွင်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် ပေႃးဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်းတေႃႇၽႂ်လႄႈ သမ်ႉၼႄလွင်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်မိူၼ်သီလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈလိူၼ်ၶၢဝ်မူၼ်း ၼၼ်ႉ ၼႄႁႂ်ႈႁူႉလွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ လွင်ႈလၢတ်ႈတၢင်းၸႃ လွင်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ႁၵ်ႉပႅင်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၽႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တုင်းၸိုဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးမႃး ႖႖ ပီယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၽႃႉတႆးႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မိူဝ်ႈ 7 February 1947 ၼၼ်ႉသေ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တုင်းမၢၼ်ႈ လိူင်ၶဵဝ်လႅင် လုၵ်ႈလၢဝ်ႈၶၢဝ်ယူႇၼႂ်းၵၢင်မၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တုင်းဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးဝၢႆးလိုၼ်း တုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပပ်ႉလၵ်းၼမ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၼႃႈ - ၂