တႄႇလီႇၵရမ်ႇ (သွပ်ႉၾ်ဝႄး)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တႄႇလီႇၵရမ်ႇ မႅသ်ႉသႅၼ်ႇၵျႃႇ
ၽူႈတႅမ်ႈငဝ်ႈငႃႇ Telegram FZ LLC
Telegram Messenger Inc.
ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း 14 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2013; 10 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2013-08-14)
ရီႇပူဝ်ႇသိတ်ႉထရီႇ github.com/telegramdesktop/tdesktop
ၽႃႇသႃ
ၽရူဝ်ႇၵရမ်းမိင်း

Desktop : C++, C, Java, Python Android : Java

IOS : Swift
ပလႅတ်ႉၾွင်း Android, iOS, Windows, macOS, Linux, Web platform
ၽႃႇသႃႇ ၸိူဝ်းၸႂ်ႉလႆႈ 66 (officially 12) languages[1][2]
မဵဝ်းသွပ်ႉၾ်ဝႄ: Instant messaging
မႂ်ၶႂၢင်း GNU GPLv3 only with OpenSSL linking exception (clients),[3] proprietary (server)
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ telegram.org
တႄႇလီႇၵရမ်ႇ မႅသ်ႉသႅၼ်ႇၵျႃႇ Inc.
တႄႈတင်ႈ မၢၶျ်ႉ 2013; 10 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2013-03)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ Tortola, British Virgin Islands
(legal domicile)[4]
Dubai, United Arab Emirates
(operational center)
ဢေႇရိယႃႇ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ Worldwide
ၽူႈတႄႇတင်ႈ
ၶုၼ်ၵွၼ်းၵၢၼ်လူင် Pavel Durov
ၼႃႈၵၢၼ် Software
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ telegram.org

တႄႇလီႇၵရမ်ႇ မႅသ်ႉသႅၼ်ႇၵျႃ ပဵၼ် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၾရီႇမီႇယႅမ်ႇ, ၶၢမ်ႈပလႅတ်ႉၾွမ်းဢၼ်သိူင်ႇငိူၼ်ႈဝႆႉဢၼ်ယၼ်ဝႆႉၼိူဝ် ၵလၢဝ်ႉ လႄႈ လွင်ႈသူင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း တၼ်းတီႈ (IM) ဢၼ်ႁူမ်ႈသုၼ်ၵၢင် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တင်းလူၵ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢႅပ်ႉပလီၵေးသျိၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈပႃး ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၶျႅတ်ႉ ဢၼ်သိူင်ႇငိူၼ်ႈ ပၢႆတေႃႇပၢႆ (ဢၼ်ႁူႉဝႃႈပဵၼ် "ၶျႅတ်ႉလပ်ႉ") လႄႈ ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇ ၶေႃး[5] VoIP, လွင်ႈသျႄးၾၢႆႇ လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တႄႇလီႇၵရမ်ႇၼႆႉ မၼ်းလႆႈ ပိုတ်ႇမႃးပၼ် တႃႇ iOS ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈ ပီ 2013 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 14 ၼၼ်ႉသေ ဢႅၼ်းတရၢႆႉ တႄႉ လႆႈပိုတ်ႇပၼ် မိူဝ်ႈ ပီ 2013 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 20 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၸႂ်ႉတင်းလူၵ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸႂ်ႉ တႄႇလီႇၵရမ်ႇယူႇ ၵူႈလိူၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီး 700 လၢၼ်ႉလိူဝ်ယဝ်ႉ။

ဢၢင်ႈဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]