ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:BS-map

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
{{{title}}}

{{{top}}}

 {{{map-title}}} 
{{{map}}}
 {{{map2-title}}} 
{{{map2}}}
 {{{map3-title}}} 
{{{map3}}}
 {{{map4-title}}} 
{{{map4}}}
 {{{map5-title}}} 
{{{map5}}}
 {{{map6-title}}} 
{{{map6}}}
 {{{map7-title}}} 
{{{map7}}}
 {{{map8-title}}} 
{{{map8}}}
 {{{map9-title}}} 
{{{map9}}}
 {{{map10-title}}} 
{{{map10}}}

{{{bottom}}}

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This is a shorthand template which groups the deprecated templates {{Railway line header}}, {{BS-header}} and {{BS-table}} all in one single entity to ease the creation of standalone Wikipedia:Route diagram template tables.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{{title}}}

{{{top}}}

 {{{map-title}}} 
{{{map}}}
 {{{map2-title}}} 
{{{map2}}}

{{{bottom}}}

{{BS-map
| style = 
| title = 
| title-bg = 
| navbar = 
| collapsible = 
| collapse = 
| width = 
| top = 
| legend = 
| bg = 
| map-title = 
| map = 
| map2-title = 
| map2 = 
| bottom = 
}}

မၢႆတွင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  • Any manually written new row of map should replace the | by {{!}}.
  • If you are using in-diagram collapsible section which begins with {{BS-startCollapsible}} or {{BS2-startCollapsible}}, the ending of the collapsible section must be {{end}} instead of |}. Otherwise the box will end immediately after the collapsible section.

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Parameter names Function
inline Disables title and collapsible function, remove floating, margin and border, widens template width to 100% for transcluding this template into other templates such as {{Infobox rail line}}. If the code of the diagram is not transcluded, but is contained within the code of the infobox,   should be added before {{BS-map}} to force proper table layout.
float Which side the template floats to. Default to "right" but can be "left" or "center".
style Additional CSS syntax which defines the style of the whole box.
width Width of the whole box. Can be overridden by style entry. No default value because it will void the tw parameter in the BSn row template which is applied to override the text column width of BSn row collapsible section.
title Title of the map.
title-bg Background color of the title bar to indicate the livery color of the subject. But this is preferable not to be applied as per WP:COLOR and instead use {{color box}} or icon image next to the title text. #27404E is the background color by default.
title-color Disabled parameter- font color of title text. The foreground font color is now automatically selected (black or white) to provide the greatest color constrast as per WP:COLOR and WCAG level AA accessibility guidelines.
navbar Specify the template name if your map is written in a separated template page, it will include a mini bracketed {{Navbar}} in the title bar. Leave this parameter blank if you directly use this template in the article.
collapsible Allow the box collapsible or not. yes by default, no will void the "expand/collapse" button.
collapse Collapse state of the whole box. yes for collapsing, no by default.
legend Legend page link:
bg Background color of the whole diagram, including the text column in the row templates.
top Optional note above the map.
bottom Optional note below the map. Also a good place to include the {{Navbar}} if you do not want to display it in the title bar.
bottomstyle Optional CSS style for the note below the map, for example text-align:center;.
map BS row templates which comprise the diagram.
mapn n represents numbers 2 to 10. Additional map space. By separating maps into different map parameters, the column alignment of the maps will not affect each other. This is useful if you are displaying two maps where one uses the ordinary BSn row templates (single-side text columns) and the other one uses BSn-2 (dual-side text columns), as the different row templates are not compatible with each other.
map-title
mapn-title
n represents numbers 2 to 10. Optional title header for each map.
map-centered
mapn-centered
n represents numbers 2 to 10. Allows centering/centring each map; will be toggled on for any value.
map-collapsible
mapn-collapsible
n represents numbers 2 to 10. Allows changing the collapsibility of each map. no by default; yes will call the "expand/collapse" button. You must have something in the mapn-title; the mapn-collapsible alone cannot turn it on.
map-collapse
mapn-collapse
n represents numbers 2 to 10. Collapse state of the individual map. yes for collapsing, no by default.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

     Station layout
Platform level
Tracks 2
History
Opened 15 မေႇ 1935 (1935-05-15)
Track layout

Scissors crossover
Side platforms

† Diagram not to scale

{{Infobox station
| name = {{color box|orange}} Station layout
| image = Placeholder.png
| image_size = 150px
| image_caption = Platform level
| opened = {{Start date|1935|05|15|df=y}}
| tracks = 2
| route_map =  
{{BS-map
| inline = 1
| legend = track
| map = 
{{BS2|STR|STR}}
{{BS2-startCollapsible|STRg|STRf||}}
{{BS2|KRWgl+l|KRWgr+r||[[Scissors crossover]]}}
{{end}}
{{BS2|STR|STR|tw=200px}}
{{BS2|STR+BSr|STR+BSl||[[Side platform]]s}}
{{BS2|STR+BSr|STR+BSl}}
{{BS2|STRg|STRf||}}
| bottom = † Diagram not to scale
}}
}}

Supporting template[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

BS-map

An infobox template to contain the diagram created with Route Diagram Template standard.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
Floating alignmentfloat

Change which side of the template floats to. Default set to right. Values 'left' and 'center' are acceptable for their literal meanings.

Stringoptional
Additional CSSstyle

Additional CSS syntax which defines the style of the whole box. It is useful when you are transcluding this map box into other infobox, e.g. add border:0px;width:100% to remove the border and let it fully stretch inside the infobox.

Stringoptional
inline switchinline

Disables title and collapsible function, remove floating, margin and border, widens template width to 100% for transcluding this template into other templates such as {{Infobox rail line}}. If code of the diagram is not transcluded, but is contained within the code of the infobox,   should be added before {{BS-map}} to force proper table layout.

Stringoptional
Width of the whole box.width

Width of the whole box. Can be overridden by style entry.

Stringoptional
Background color of the title bartitle-bg

Background color of the title bar to indicate the livery color of the subject. But this is preferable not to be applied as per WP:COLOR and instead use template color box or icon image next to the title text.

Default
white
Stringoptional
navbar on box headernavbar

Specify the template name if your map is written in a separated template page, it will include a mini bracketed template Navbar in the title bar. Leave this parameter blank if you directly use this template in the article.

Stringoptional
collapsible or notcollapsible

Allow the box collapsible or not.

Default
yes
Stringoptional
Collapse statecollapse

Collapse state of the whole box. For templates that are collapsed, it is recommended to use the string “|collapse = {{collapse|<includeonly>yes</includeonly>}}” so that the template will display in expanded form when viewing the template's page.

Default
no
Stringoptional
Legend page linklegend

Legend page link

Default
route
Stringoptional
1st map spacemap

Add BSn row templates in this parameter to construct a diagram.

Contentrequired
2nd map spacemap2

Add BSn row templates in this parameter to construct a diagram.

Contentoptional
3rd map spacemap3

Add BSn row templates in this parameter to construct a diagram.

Contentoptional
4th map spacemap4

Add BSn row templates in this parameter to construct a diagram.

Contentoptional
5th map spacemap5

Add BSn row templates in this parameter to construct a diagram.

Contentoptional
map titlemap-title

Optional title for map

Stringoptional
map2 titlemap2-title

Optional title for map2

Stringoptional
map3 titlemap3-title

Optional title for map3

Stringoptional
map4 titlemap4-title

Optional title for map4

Stringoptional
map5 titlemap5-title

Optional title for map5

Stringoptional
map centered?map-centered

Any value makes this map centered

Stringoptional
map2 centered?map2-centered

Any value makes this map centered

Stringoptional
map3 centered?map3-centered

Any value makes this map centered

Stringoptional
map4 centered?map4-centered

Any value makes this map centered

Stringoptional
map5 centered?map5-centered

Any value makes this map centered

Stringoptional
Collapsible or not of mapmap-collapsible

Allow the map collapsible or not. no by default, yes will call the expand collapse button. You MUST have something written in the mapn-title otherwise the mapn-collapsible alone is not enough to turn it on.

Default
no
Stringoptional
Collapsible or not of map2map2-collapsible

Allow the map collapsible or not. no by default, yes will call the expand collapse button. You MUST have something written in the mapn-title otherwise the mapn-collapsible alone is not enough to turn it on.

Default
no
Stringoptional
Collapsible or not of map3map3-collapsible

Allow the map collapsible or not. no by default, yes will call the expand collapse button. You MUST have something written in the mapn-title otherwise the mapn-collapsible alone is not enough to turn it on.

Default
no
Stringoptional
Collapsible or not of map4map4-collapsible

Allow the map collapsible or not. no by default, yes will call the expand collapse button. You MUST have something written in the mapn-title otherwise the mapn-collapsible alone is not enough to turn it on.

Default
no
Stringoptional
Collapsible or not of map5map5-collapsible

Allow the map collapsible or not. no by default, yes will call the expand collapse button. You MUST have something written in the mapn-title otherwise the mapn-collapsible alone is not enough to turn it on.

Default
no
Stringoptional
Collapse state of mapmap-collapse

yes for collapsing, no by default.

Default
no
Stringoptional
Collapse state of map2map2-collapse

yes for collapsing, no by default.

Default
no
Stringoptional
Collapse state of map3map3-collapse

yes for collapsing, no by default.

Default
no
Stringoptional
Collapse state of map4map4-collapse

yes for collapsing, no by default.

Default
no
Stringoptional
Collapse state of map5map5-collapse

yes for collapsing, no by default.

Default
no
Stringoptional
Note abovetop

Optional note above the map, directly below the header row.

Stringoptional
Note belowbottom

Optional note below the map. This is also the good place to include the template Navbar if you do not want to display it in the title bar.

Stringoptional
Note below stylebottomstyle

Optional CSS style for the note below the map, for example text-align:center;.

Stringoptional