ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Tree chart

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Chart ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
ယႃႇပေဢဝ်လေႃးၵၼ် Template:Graph:Chart

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This template produces one row in a "family tree"-like chart consisting of boxes and connecting lines based loosely on an ASCII art-like syntax. It is meant to be used in conjunction with {{Tree chart/start}} and {{Tree chart/end}}. The chart is displayed as HTML tables using CSS attributes, and may contain arbitrary wiki markup within the boxes. This implementation was based on the now-deprecated {{family tree}} template.

တူဝ်ယၢင်ႇ ပိုၼ်ႉထၢၼ်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This code:

{{Tree chart/start|align=center|summary=An example family tree}}
{{Tree chart| | | |GrMa |~|y|~| GRP | |GrMa=Grandma|GRP=Grandpa}}
{{Tree chart| | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{Tree chart| | | MOM |y| DAD | |DAISY|MOM=Mom|DAD=Dad|DAISY=[[Aunt Daisy]]}}
{{Tree chart| |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | }}
{{Tree chart| JOE | | ME  | | SIS | | |JOE=My brother Joe|ME='''Me!'''|SIS=My little sister}}
{{Tree chart/end}}

produces this:

GrandmaGrandpa
MomDadAunt Daisy
My brother JoeMe!My little sister

This chart visually displays the information that I have a brother Joe and a little sister; my mom married my dad; and my dad's parents were Grandma and Grandpa; and my dad's parents had another child, Aunt Daisy. The code above produces a table of size 9 rows x 18 columns as shown below.

The table structure created using the example above
The table structure created using the example above

Collapsible basic example[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

This code uses {{chart top}}:

{{chart top|An example family tree}}
{{Tree chart/start|align=center}}
{{Tree chart| | | |GrMa |~|y|~| GRP | |GrMa=Grandma|GRP=Grandpa}}
{{Tree chart| | | | | | | |)|-|-|-|.| }}
{{Tree chart| | | MOM |y| DAD | |DAISY|MOM=Mom|DAD=Dad|DAISY=[[Aunt Daisy]]}}
{{Tree chart| |,|-|-|-|+|-|-|-|.| | | }}
{{Tree chart| JOE | | ME  | | SIS | | |JOE=My brother Joe|ME='''Me!'''|SIS=My little sister}}
{{Tree chart/end}}
{{chart bottom}}

produces this:

An example family tree
GrandmaGrandpa
MomDadAunt Daisy
My brother JoeMe!My little sister

This chart visually displays the information that I have a brother Joe and a little sister; my mom married my dad; and my dad's parents were Grandma and Grandpa; and my dad's parents had another child, Aunt Daisy.

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The template accepts any number of unnamed parameters with each parameter specifying a tile or a box.

  • Boxes can contain arbitrary wiki markup. The content of each box is specified using additional named parameters appended to the template call. Each box is three tiles wide and normally has a black border two pixels wide. Boxes can have any name that is a valid template parameter name, subject to a minimum of two alphabetical characters.
  • Tiles are line drawing symbols used to connect the boxes. They consist of various styles of horizontal and vertical lines along with corners and crossings as needed. Tiles are specified using their one- or two-character name: for the most common tiles, that character is more or less approximate to the tile's appearance. A special case of a tile is the empty tile, specified by a single space character. A table of available tiles is given below.
Solid lines:
!
  ,
  v
  .
 
-
  )
  +
  (
 
`
  ^
  '
 
Dashed lines:
:
  F
  V
  7
 
~
  D
  %
  C
 
L
  A
  J
 
Dotted lines:
Q
  S
  M
  T
 
P
  H
  R
  G
 
Y
  W
  Z
 
Dashes hrzntl solid vrtcl:
fy
y
ye
f
t
e
fh
h
he
Solid hrzntl dashes vrtcl:
dj
j
jc
d
*
c
di
i
ic
Solid hrzntl dot vrtcl:
kr
r
rl
k
a
l
kq
q
ql
Dashed hrzntl dot vrtcl:
kr2
r2
rl2
k2
a2
l2
kq2
q2
ql2
Dots hrzntl solid vrtcl:
om
m
mp
o
b
p
on
n
np
Dots hrzntl dashes vrtcl:
om2
m2
mp2
o2
b2
p2
on2
n2
np2
Miscellaneous (grey background not available in, or changed from, familytree):
k3
T2
l3
l4
G2
b3
E
K
U
X
X2

Style attributes[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The appearance of the boxes in a row may be controlled by the following optional template parameters:

  • border specifies the width of the box border in pixels,
  • boxstyle can be used to append arbitrary CSS declarations directly to the box style attributes. For example, the following code:
{{Tree chart/start}}
{{Tree chart|border=1|boxstyle=color:white; background:green; | | FOO |y| BAR | |FOO=Box 1|BAR=Box 2}}
{{Tree chart| | |,|-|^|-|.| | }}
{{Tree chart|border=3|boxstyle=background:yellow; | | FOO | | BAR | |FOO=Box 3|BAR=Box 4}}
{{Tree chart/end}}

produces this chart:

Box 1Box 2
Box 3Box 4

Style attributes can even be set for individual boxes within each row, as in the example below:

{{Tree chart/start}}
{{Tree chart| | | | |CLEAR| | | | |CLEAR=Clear box}}
{{Tree chart| |,|-|-|'|!|`|-|-|.| }}
{{Tree chart|RED  |~|GREEN|~|BLUE |RED=Red box|GREEN=Green box|BLUE=Blue box
|boxstyle_RED  =color:white; background-color: red;
|boxstyle_GREEN=color:yellow; background-color: green;
|boxstyle_BLUE =color:white; background-color: blue;
}}
{{Tree chart/end}}

which produces this:

Clear box
Red boxGreen boxBlue box

red-outlined triangle containing exclamation point 'Note:' When specifying style attributes for individual named boxes, make sure the box names are aligned to the left side of the area reserved for them in the template call (as in "|RED  |" instead of "| RED |" in the example above), otherwise the template will end up looking for a style parameter with spaces in its name.

The {{Tree chart/start}} template also accepts an optional |style= parameter that can be used to set CSS styles for the entire diagram, and an optional |align= parameter to set the chart alignment.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]