ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Collapsed infobox section begin

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template is used with {{collapsed infobox section end}} to create a collapsed section in an infobox. This is not the same as {{hidden}}, which can be used to collapse an infobox, or {{collapsible list}}, which collapses a single list within an infobox.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Place {{collapsed infobox section begin}} before the first line of the collapsed section (typically in the caption, for an infobox with an image), and place {{collapsed infobox section end}} after the last line of the collapsed section (typically just after the website or footnotes).

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The template has one optional unnamed parameter that is the title used for the collapsed section.

{{collapsed infobox section begin|Heading}}

If omitted, the template will use the default heading, "Further information".

The template has two optional named parameters for adjusting the style. To change the style for the section title, use |titlestyle=. To change the style for the collapsed table, use |style=.

Setting |expanded=yes will make the section expanded by default.

Setting |cont=yes and/or |last=yes will reduce padding at the top and/or bottom respectively if the template is used to continue after {{collapsed infobox section end}}.

Setting |div=yes will inject </div> and <div> tags to fix "linter errors". Typically, this is necessary when the {{collapsed infobox section begin}} or {{collapsed infobox section end}} is placed inside of an {{infobox}} caption.

Setting |td=yes will inject a <td> tag before the content in order to fix a different Linter error that can occur when this template is used inside other infobox parameters.

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Tim Template
Tim in 2012
ၵိူတ်ႇ (2000-01-01) ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1၊ 2000 (ဢႃႇယု 23)
ႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇ Wikipedia
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
လၢႆးမိုဝ်း
{{Infobox person
| name = Tim Template
| image = wikipedia.png
| caption = Tim in 2012
{{collapsed infobox section begin|div=yes|Biographical data|titlestyle=background-color:#eee}}
| birth_date = {{birth date and age|2000|1|1}}
| alma_mater = Wikipedia
| website = {{official website|www.wikipedia.org}}<!--
-->{{collapsed infobox section end}}
}}

ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

If either the begin or end templates are not properly transcluded, disaster may strike, causing the infobox to either swallow the article (missing the end template), or terminate unexpectedly (missing the begin template).

When biographical infoboxes include the subject's signature, the signature cannot be inside the collapsed portion. If either |signature= or |signature_alt= are included between the begin and end templates, the infobox will swallow the article.

As with all collapsed content, if there are references to citations (<ref>...</ref>) inside collapsible sections, readers cannot jump to the location of the reference using the backlinks (^ or na b c ...) at the citation. Backlinks will only work when the collapsible section(s) is/are expanded. The same is true for citations within a collapsed {{collapsible list}} or {{hidden}} template or any collapsed content.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]