ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Colort

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Colors
Name Hex
(RGB)
Red
(RGB)
Green
(RGB)
Blue
(RGB)
Hue
(HSL/HSV)
Satur.
(HSL)
Light
(HSL)
Satur.
(HSV)
Value
(HSV)
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

Color table header, for use with {{Colort/Color}}, which generates the rows.

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{{Colort|optional parameters}}

See {{Colort/Color}} for usage.

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

|narrow=true
switches a narrow variant that is not sortable and has two rows per color
|caption=markup text
An alternative table caption, replaces the default
|class=HTML class
More classes to be applied to the table
|style=CSS code
More styles to be applied to the table
|html_name=true
If set an additional column header is added at the end with a default text: “Alias”
|alias=markup text
If present an additional column header is added at the end with the text provided
|alias title=plain text
The hover information to be displayed for the header cell of the optional column, default is “CSS, SVG, HTML”

တူဝ်ယၢင်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

See X11 color names, Web colors, List of colors, ...

ၶေႃႈမုၼ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Colort

Extended content

No description.

[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
narrownarrow

no description

Unknownoptional
classclass

no description

Unknownoptional
stylestyle

no description

Unknownoptional
captioncaption

no description

Unknownoptional
widthwidth

no description

Unknownoptional
borderborder

no description

Unknownoptional
colwidthcolwidth

no description

Unknownoptional
html_namehtml_name

no description

Unknownoptional
aliasalias

no description

Unknownoptional
alias titlealias title

no description

Unknownoptional
sourcesource

no description

Unknownoptional
See the monthly parameter usage report for Template:Colort.
See the monthly parameter usage report for Template:Colort/Color.